Akční plán

Akční plán města Ostravy pro sport pro rok 2023 byl odsouhlasen

Akční plán a jeho aktualizace pro rok 2023, stejně jako v předcházejících obdobích, přináší ucelený přehled plánovaných investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě. Akční plán reflektuje potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. Dokument přináší informace o předpokládaných finančních nákladech na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci sportovní […]

Více >>

AKČNÍ PLÁN PRO SPORT NA ROK 2022 BYL ODSOUHLASEN

Akční plán, Akční plán, 17. února 2022

Ostrava zaktualizovala svůj akční plán pro sport pro rok 2022. Dokument, shrnující realizaci cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025, přináší ucelený přehled investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě. V oblasti investičních akcí a projektu plán není daleko od rovné stovky akcí. Konkrétně jich plán […]

Více >>

Akční plán

Akční plán, 28. května 2021

Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025 (dále jen Strategický plán)byl schválen Zastupitelstvem města Ostravy dne 1.3.2017 usnesením č. 1549/ZM1418/24.Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025vychází každoročně z tohoto dokumentu, jedná se o aktuální ucelený přehled o záměrech,projektech a plánech v oblasti sportu […]

Více >>

AKČNÍ PLÁN PRO SPORT SE ROZŠIŘUJE

Akční plán, Akční plán, 27. května 2021

AKČNÍ PLÁN PRO SPORT SE ROZŠIŘUJE NA VÍCE NEŽ DEVADESÁT INVESTIČNÍCH AKCÍ Ostrava zaktualizovala svůj akční plán pro sport pro rok 2021.  Jedná se o aktuální ucelený přehled plánovaných investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě. Akční plán flexibilně reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města […]

Více >>