AKČNÍ PLÁN PRO SPORT NA ROK 2022 BYL ODSOUHLASEN

Autor: admin 17. února 2022

Ostrava zaktualizovala svůj akční plán pro sport pro rok 2022. Dokument, shrnující realizaci cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025, přináší ucelený přehled investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě.

V oblasti investičních akcí a projektu plán není daleko od rovné stovky akcí. Konkrétně jich plán upravuje 97, kdy nejvýznamnějšími projekty jsou Multifunkční sportovní hala v Ostravě, Areál střelnic na ulici Plzeňská, probíhající Rekonstrukce sportovního areálu Poruba či Výstavba workoutových hřišť.

Akční plán odráží potřeby a strategické cíle města v oblasti sportu. Dokument vyčísluje náklady na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci stávající sportovní infrastruktury. V části neinvestičních akcí a projektů přináší informace o významných sportovní akcích konaných ve městě Ostrava, a to jak v letošním roce, tak i následujícím období.

Letos poprvé byly při zpracování hodnoceny měřitelné indikátory Strategického plánu, a to jak v oblasti investiční, tak neinvestiční. „S potěšením můžeme konstatovat, že indikátory jsou naplňovány. Byly vybudovány tři nové sportovní haly, a to v Nové Bělé, Krásném Poli a Svinově, bylo vybudováno či zrekonstruováno 11 nových fotbalových hřišť (z toho 6 s umělým trávníkem), bylo realizováno 28 projektů s prvky městského mobiliáře.“, uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. Dále doplnila, „Také v oblasti neinvestičních projektů cíle naplňujeme – ať již objemem prostředků pro dotace a granty, či realizací vlastních projektů, jako je Sportovec roku, v němž aktuálně probíhá sběr nominací, nebo projektem Ostravských sportovních her. Z významných akcí, které město podporuje či jinak participuje, lze vybrat například atletický meeting Indoor gala, či Zlatou tretru, nebo v roce 2024 plánované konání mistroství světa v hokeji. Z akcí pro všechny Ostravany se také letos budou moci občané zúčastnit Ostrava!!! City Marathonu či Českého běhu žen.“

Dokument zahrnuje projekty realizované statutárním městem Ostrava i jednotlivými městskými obvody, sportovními kluby či dalšími nositeli projektů. Zařazení investičních projektů do akčního plánu města je v současné chvíli podmínkou pro žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu. Fáze jednotlivých projektů i jejich vyhodnocování je realizováno průběžně. Celý dokument je pro všechny zveřejněn na webu města.

Akční plán pro sport 2017 – 2025 ZDE: https://fajnovysport.cz/wp-content/uploads/2022/02/AP_-_AKTUALIZACE_a_zhodnoceni_stavu_2022_final.pdf