Infrastruktura

Statutární město Ostrava vyhlásilo na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2025 v rámci Programu na podporu sportovní infrastruktury – výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního města Ostravy v roce 2025.

Zájemci mohou své žádosti podávat v termínu od 13.09. do 27.09.2024. Ti žadatelé, kteří nyní disponují elektronickým podpisem vše vyřeší přímým elektronickým podáním.

Více informací naleznete zde.
Dotační program ke stažení zde.

Samotnému podání žádostí předchází tradiční seminář, který se uskuteční dne 29.08.2024 v 15.30h v zasedací místnosti č. 306 budovy Magistrátu města Ostravy, kde se zájemci dozví veškeré novinky o dotačních programech.

POZOR!

V žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti včetně údajů a informací uvedených v přílohách žádosti. Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku lze použít pouze na stanovený účel.

V případě, že žadatel v žádosti o dotaci, příspěvek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo někdo použije prostředky získané účelovou dotací, příspěvkem na jiný než určený účel, může se vystavit nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.