Projekty města

Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba byla dokončena

Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba byla dokončena a objekt tak nabídne moderní sportoviště se vskutku širokým spektrem využití. Neschází potřebné zázemí, doplněny byly komunikace. Rekonstrukce areálu byla rozfázována do dvou etap, první část sportoviště byla uvedena do provozu v květnu 2022. Náročnější, druhá etapa odstartovala v únoru loňského roku a dokončena byla v září 2023. Celkové náklady na […]

Více >>

Rekonstrukce sportovní haly v Pustkovci

Příprava, Projekty města, 14. září 2022

Cílem projektu je rekonstrukce sportovní haly v Ostravě Pustkovci, která slouží již 42 let hlavně spolku TJ Sokol Pustkovec z.s. a ZŠ J. Valčíka v dopoledních hodinách na výuku tělesné výchovy. Odpoledne i jiným sportovním oddílům jako FBC Tigers Poruba, SBŠ Ostrava, Basketbal Ostrava a.p. Současný stav je nevyhovující. V rámci realizace akce dojde k výměně kopilitových stěn a […]

Více >>

Další workoutová hřiště pro Ostravu

Ostrava chce rozšířit veřejně dostupnou sportovní infrastrukturu v podobě výstavby workoutových hřišť. Nová hřiště vzniknou letos v Hrabové, Třebovicích a Polance nad Odrou. Město výstavbu podpoří částkou 2,1 milionu korun. „Cvičení na workoutových hřištích se stává stále populárnějším. Zejména v období lockdownů se stal sport na čerstvém vzduchu vyhledávanou alternativou k posilovnám a lidé přišli na to, že jim […]

Více >>

První část modernizace sportovního areálu Poruba je dokončena

Sportovní areál Poruba na Skautské ulici se dočkal své modernizace. Její první část byla rozdělena na dvě fáze, v první etapě bylo vybudováno hřiště a v druhé pak rekonstruovány tenisové šatny. Nové hřiště je osazeno umělým trávníkem III. generace, byly provedeny stavební úpravy tribuny, terénní a sadové úpravy, vybudováno bylo nové oplocení i související technická a dopravní […]

Více >>

Areál střelnic na ulici Plzeňská

Příprava, Projekty města, 21. března 2022

INFORMACE O PROJEKTU Cílem projektu vybudování areálu střeleckých sportů vč. zázemí, které umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže. Areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace a bude zde umožněno trénování střelby i pro veřejnost. Z akustických a bezpečnostních aspektů je navržena větší část projektu umístěna pod úrovní terénu. V nadzemním […]

Více >>

Sportovní areál u ZŠ Bílovecká

Příprava, Projekty města, 11. února 2022

INFORMACE O PROJEKTU Sportovní areál v současné době tvoří nové dětské dopravní hřiště, dále travnaté fotbalové hřiště, dva tenisové kurty (antuka), zázemí tenistů ve dvou unimobuňkách, restaurační předzahrádka a nevyužívané travnaté plochy. Mimo dopravní hřiště zde nejsou žádné inženýrské sítě, pouze v blízkosti tenisových kurtů je studna, která slouží k zavlažování fotbalového hřiště a kropení antuky. Zázemí fotbalistů […]

Více >>

Výstavba workoutových hřišť

Projekty města, Realizuje se, 8. února 2022

Cílem projektu je vybudování osmi workoutových hřišť a rozšířit tak možnosti pro pohybové aktivity občanů. V roce 2020 statutární město Ostrava na základě návrhů městských obvodů a po projednání se zástupci multidisciplinárních týmů vybralo v rámci I. etapy prvních pět lokalit (Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba), ve kterých vzniknou workoutová hřiště […]

Více >>

Workoutové hřiště na ulici Pstruží ve Slezské Ostravě

Projekty města, Realizované akce, 22. listopadu 2021

Workoutové hřiště se realizuje v blízkosti dětského hřiště na ulici Pstruží. Termín dokončení je 23. listopadu 2021.

Více >>

Workoutové hřiště Radvanice a Bartovice

Workoutové hřiště se nachází v sadu Kpt. Jaroše v blízkosti Základní školy Bartovická 129, Ostrava Radvanice a Bartovice

Více >>

Hasičské cvičiště, jehož součástí je i nové vrhačské centrum již slouží sportovcům

V červnu 2021 bylo zkolaudováno a předáno k užívání další potřebné sportoviště v městském obvodě Nová Ves. Víceúčelový sportovní areál je zaměřen na disciplíny požárního sportu a vrhačské disciplíny atletiky (kladivo, koule, disk, oštěp). Pro potřeby požárního sportu slouží dráha pro běh v délce 100m s překážkami, dráha na požární útok, dráha na disciplíny CTIF, víceúčelová cvičná věž, lezecká stěna […]

Více >>