!!! Web je momentálně ve výstavbě !!!

Akční plán

Akční plán

Akční plán, 28. května 2021

Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025 (dále jen Strategický plán)byl schválen Zastupitelstvem města Ostravy dne 1.3.2017 usnesením č. 1549/ZM1418/24.Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025vychází každoročně z tohoto dokumentu, jedná se o aktuální ucelený přehled o záměrech,projektech a plánech v oblasti sportu […]

Více >>