AKČNÍ PLÁN PRO SPORT SE ROZŠIŘUJE

Autor: admin 27. května 2021

AKČNÍ PLÁN PRO SPORT SE ROZŠIŘUJE NA VÍCE NEŽ DEVADESÁT INVESTIČNÍCH AKCÍ

Ostrava zaktualizovala svůj akční plán pro sport pro rok 2021.  Jedná se o aktuální ucelený přehled plánovaných investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě.

Akční plán flexibilně reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. Dokument vyčísluje předpokládané finanční náklady na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci stávající sportovní infrastruktury v rámci města Ostravy, přehled obsahuje také významné sportovní akce konané ve městě Ostrava v daném kalendářním roce. 

„V rámci tohoto plánu jsou městem v letošním roce připravovány mnohé zajímavé projekty, mezi které patří například sportovní hala Ostrava-Třebovice, workoutová hřiště a ve fázi projektové přípravy jsou třeba i multifunkční sportovní hala v Ostravě či areál Střelnice na ulici Plzeňské. A mezi prioritní projekty, které postupně realizuje SAREZA, jsou zařazeny i rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. a II. etapa,“ řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. 

Tento dokument zahrnuje jak projekty realizované samotným statutárním městem Ostrava, tak projekty realizované jednotlivými městskými obvody a sportovními kluby, a to investiční i neinvestiční projekty. Akční plán obsahuje oblasti, které jsou nadefinovány Strategickým plánem: 

  • oblast vrcholového sportu
  • oblast výkonnostního sportu
  • oblast sportu pro všechny

Zařazení investičních projektů do akčního plánu města je v současné chvíli podmínkou pro žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu.

Akční plán je neustále vyhodnocován a fáze projektů sledována.

Celý dokument je zveřejněn na webu města na tomto odkazu: Aktualizace Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017-2025.

Akční plán a jeho aktualizace pro rok 2023, stejně jako v předcházejících obdobích, přináší ucelený přehled plánovaných investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě. Akční plán reflektuje potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. Dokument přináší informace o předpokládaných finančních nákladech na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci sportovní […]

Ostrava zaktualizovala svůj akční plán pro sport pro rok 2022. Dokument, shrnující realizaci cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025, přináší ucelený přehled investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě. V oblasti investičních akcí a projektu plán není daleko od rovné stovky akcí. Konkrétně jich plán […]

Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025 (dále jen Strategický plán)byl schválen Zastupitelstvem města Ostravy dne 1.3.2017 usnesením č. 1549/ZM1418/24.Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025vychází každoročně z tohoto dokumentu, jedná se o aktuální ucelený přehled o záměrech,projektech a plánech v oblasti sportu […]