!!! Web je momentálně ve výstavbě !!!

Workoutové hřiště Radvanice a Bártovice

Autor: admin 22. listopadu 2021

Workoutové hřiště se nachází v sadu Kpt. Jaroše v blízkosti Základní školy Bártovická 129, Ostrava Radvanice a Bártovice