Areál střelnic na ulici Plzeňská

Autor: admin 21. března 2022

INFORMACE O PROJEKTU

Cílem projektu vybudování areálu střeleckých sportů vč. zázemí, které umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže. Areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace a bude zde umožněno trénování střelby i pro veřejnost.

Z akustických a bezpečnostních aspektů je navržena větší část projektu umístěna pod úrovní terénu.

V nadzemním podlaží bude umístěno 22 střeleckých stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny, v podzemním podlaží 15 střeleckých stavů pro sportovní puškové a pistolové disciplíny a 6 střeleckých stavů pro civilní puškové a pistolové disciplíny. V podzemním podlaží lze také alternativně příčně umístit 41 stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny. V okolí nové budovy se předpokládá vybudování parkovacích míst pro osobní vozy a autobusy.

 PŘEDKLADATEL AKCE (nositel) a další partneři podílející se na projektu

Statutární město Ostrava

ROZPOČET

celkové náklady: 123,1 mil. Kč

Předpokládaný podíl na financování:

Národní sportovní agentura

Statutární město Ostrava

STAV PROJEKTU

– byl zpracován investiční záměr k 04/2021

– bude vybrán zhotovitel pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, předpoklad vydání stavebního povolení 2022 – 2023

– předpokládaný termín realizace 2024 – 2025