Sportovní areál u ZŠ Bílovecká

Autor: admin 11. února 2022

INFORMACE O PROJEKTU

Sportovní areál v současné době tvoří nové dětské dopravní hřiště, dále travnaté fotbalové hřiště, dva tenisové kurty (antuka), zázemí tenistů ve dvou unimobuňkách, restaurační předzahrádka a nevyužívané travnaté plochy. Mimo dopravní hřiště zde nejsou žádné inženýrské sítě, pouze v blízkosti tenisových kurtů je studna, která slouží k zavlažování fotbalového hřiště a kropení antuky. Zázemí fotbalistů je mimo areál na soukromém pozemku a je ve velmi špatném technickém stavu. Absence poptávaných sportovišť a  hodnotného zázemí brání využití areálu širokou veřejností.                       

Cílem projektu je vytvořit bezpečný prostor pro formální i neformální sportovní aktivity dětí, školní mládeže i dospělých. Projekt je rozdělen do třech etap:


I. etapa – realizace fotbalového hřiště, pumptrackové dráhy a část vnitroareálových komunikací

II. etapa – realizace atletického oválu o délce 250m a šířce 3 drah, rovinkou pro sprinty a stanoviště pro skok daleký, multifunkční hřiště s umělým povrchem pro míčové hry, tenisové kurty, vnitroareálové komunikace

III. etapa – realizace multifunkční budovy zázemí (šatny, sociální zařízení, klubovna, technické a skladovací místnosti, výtah, bufet), street ball hřiště, vnitroareálové komunikace, vodní prvek

 PŘEDKLADATEL AKCE (nositel) a další partneři podílející se na projektu

Statutární město Ostrava a Městský obvod Svinov

ROZPOČET

celkové náklady:

I. etapa: 28,7 mil. Kč

II. etapa: 30,1 mil. Kč

III. etapa: 69 mil. Kč

Předpokládaný podíl na financování:

Národní sportovní agentura

Statutární město Ostrava

Městský obvod Svinov

STAV PROJEKTU

– vydáno stavební povolení, zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby

– z majetku statutárního města Ostravy byla na městský obvod Svinov převedena část projektové dokumentace (pro I. etapu), předpoklad realizace v roce 2023

– II. a III. etapa bude realizována statutárním městem Ostrava, předpoklad realizace 2023 – 2024