Výstavba workoutových hřišť

Autor: admin 8. února 2022

Cílem projektu je vybudování osmi workoutových hřišť a rozšířit tak možnosti pro pohybové aktivity občanů.

V roce 2020 statutární město Ostrava na základě návrhů městských obvodů a po projednání se zástupci multidisciplinárních týmů vybralo v rámci I. etapy prvních pět lokalit (Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba), ve kterých vzniknou workoutová hřiště a byl zpracován investiční záměr. Bylo vybráno typově vhodné workoutové hřiště vč. přístupových cest a mobiliáře.

Realizace a příprava projektové dokumentace jednotlivých workoutových hřišť byla svěřena městským obvodům se spolufinancováním z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Předkladatel (nositel) projektu:

Statutární město Ostrava

– následně převedeno na městské obvody:

Městský obvod Radvanice a Bartovice

Městský obvod Slezská Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Městský obvod Poruba

Rozpočet:

Městský obvod Radvanice a Bartovice – celkové náklady: 641,5 tis. Kč (spolufinancování statutární město Ostrava a městský obvod Radvanice a Bartovice)

Městský obvod Slezská Ostrava – celkové náklady: 812,6 tis. Kč (spolufinancování statutární město Ostrava a městský obvod Slezská Ostrava)

Městský obvod Ostrava-Jih – celkové náklady: 2 177,1 tis. Kč (spolufinancování statutární město Ostrava a městský obvod Ostrava-Jih)

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – celkové náklady: 864,8 tis. Kč (spolufinancování statutární město Ostrava a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz)

Městský obvod Poruba – celkové náklady: 799,2 tis. Kč (spolufinancování statutární město Ostrava)

Stav projektu:

Městský obvod Slezská Ostrava, ul. Pstruží – zrealizováno k 11/2021

Městský obvod Radvanice a Bartovice, ul. U Statku – zrealizováno k 11/2021

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, ul. Generála Píky – probíhá realizace, dokončení k 04/2022

Městský obvod Poruba, ul. Dělnická – zrealizováno k 05/2022

Městský obvod Ostrava-Jih – příprava realizace, předpoklad vybudování sportoviště 2022 – 2023

Městský obvod Třebovice – zrealizováno 09/2022

V roce 2022 byly vybrány další tři lokality, ve kterých bude realizována II. etapa projektu Výstavba workoutových hřišť, tj. Hrabová, Polanka nad Odrou. Předpoklad realizace sportovišť je 2022 – 2023