Dotace

Důležitá informace v rámci podání žádosti o dotaci

Dotace, 16. září 2021

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů. Dovolujeme si Vás informovat, že osobami, jejichž skuteční majitelé musí být v této evidenci […]

Více >>

Seminář k dotačním programům dne 8.9.2021

Aktuality, Dotace, 5. srpna 2021

Vážení zástupci sportovních organizací, dovolujeme si Vás informovat, že opět připravujeme tradiční seminář zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášeným dotačním programům na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022 v oblastech: Tělovýchova a sport Významné sportovní kluby Významné sportovní akce Podpora sportovní infrastruktury Seminář proběhne dne 8.9.2021 od 15.30h v prostorách Magistrátu města Ostravy v zasedací místnosti […]

Více >>

Informace pro žadatele na poskytnutí peněžních prostředků.

Aktuality, Dotace, 30. června 2021

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v oblasti Tělovýchova a sport. Termín pro podání žádostí je od 27.9. do 8.10.2021 Více informaci ZDE: Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 v oblasti tělovýchovy a sportu — Ostrava

Více >>

Seminář k chystaným změnám v rámci přípravy dotačních programů na podporu sportu.

Dotace, 24. května 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k chystaným změnám v rámci připravovaných dotačních programů na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022. Seminář se uskuteční dne 2.6.2021 v 15:30h, zasedací místnost č. 306, budova Nové radnice

Více >>

Přehled dotací a grantů poskytnutých statutárním městem Ostrava

Dotace, 28. dubna 2021

Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele. Více informací naleznete v následujícím odkazu: […]

Více >>

Přehled dotačních programů v oblasti sportu

Dotace, 27. dubna 2021

Město Ostrava prostřednictvím dotačních programů pravidelně finančně podporuje sport na území Statutárního města Ostravy. Účelem dotačních programů je vytváření podmínek pro zapojení obyvatel, zejména dětí a mládeže včetně handicapovaných občanů do pravidelných sportovních aktivit a dosáhnout tak zvýšení zájmu o aktivní pohyb a zdravý životní styl na základě podpory celoroční činnosti sportovních klubů, realizace sportovních akcí a v rámci udržování a rozšiřování […]

Více >>

OSTRAVA ROZDĚLÍ NA SPORTOVNÍCH DOTACÍCH TÉMĚŘ 130 MILIONŮ KORUN

Dotace, 27. dubna 2021

Částku ve výši bezmála 130 milionů korun, což je o něco více než ve schváleném rozpočtu, rozdělí město Ostrava v letošním roce ve formě sportovních dotací. Město Ostrava poskytne na dotacích pro registrované a neregistrované sportovce ve věku od 4 do 23 let, a také na celkovou podporu vrcholového sportu bezmála 130 milionů korun. Úspěšná […]

Více >>