Přehled dotačních programů v oblasti sportu

Autor: admin 27. dubna 2021

Město Ostrava prostřednictvím dotačních programů pravidelně finančně podporuje sport na území Statutárního města Ostravy. Účelem dotačních programů je vytváření podmínek pro zapojení obyvatel, zejména dětí a mládeže včetně handicapovaných občanů do pravidelných sportovních aktivit a dosáhnout tak zvýšení zájmu o aktivní pohyb a zdravý životní styl na základě podpory celoroční činnosti sportovních klubů, realizace sportovních akcí a v rámci udržování a rozšiřování sportovní infrastruktury na území statutárního města Ostravy.

Více informací naleznete v následujícím odkazu:

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/telovychova-a-sport-2