Prezentace z uskutečněných workshopů a semináře

Autor: admin 21. září 2021

Oddělení sportu připravilo pro sportovní kluby semináře a workshopy, kde bylo cílem poskytnout žadatelům prakticky využitelné informace pro úspěšné zvládnutí procesu přípravy projektu a následné podání správně vyplněné žádosti (popis projektu, harmonogram realizace, sestavení rozpočtu, vyplnění žádosti, povinné přílohy, nejčastější chyby při vyplňování žádosti, atd.) Zároveň žadatelé získali přehled v rámci připravených dotačních témat pro rok 2022.

Prezentace – workshop: https://fajnovysport.cz/wp-content/uploads/2021/09/Prezentace-z-workshopu-a-seminare.pdf

Prezentace – přehled dotačních programů: https://fajnovysport.cz/wp-content/uploads/2021/09/Dotacni-programy-v-oblasti-sportu-pro-rok-2022-seminar.pdf

Více informací k vyhlášeným dotačním řízením v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2022:

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/telovychova-a-sport-2