ZAČÍNÁ VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBOVICÍCH

Autor: admin 7. února 2022

O záměru vybudování nové víceúčelové sportovní haly v Třebovicích jsme již informovali. Stavba byla v lednu předána zhotoviteli a dokončena má být do června 2023. Náklady na výstavbu jsou ve výši 81 269 000 korun, bez DPH.

Zhotovitelem stavby je společnost HSF System SK, s. r. o. Autorem projektu je PROJEKTSTUDIO EUCZ.

Nová hala bude stát v blízkosti Třebovického parku a využívána bude pro konání soutěžních utkání ve volejbale, házené, florbalu a badmintonu dorostu, juniorů i mužů, až po zápasy druhé ligy. Hala o rozměru 27 x 45 metrů a výšce 13 metrů bude využívána také k pravidelným tréninkům sportovních klubů a jednot (Sokol, Orel jednota, sportovního klubu Slavie i SDH Třebovice) a sportující veřejnosti. Ve dvoupatrové přístavbě budou šatny, sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky, společenská místnost s výdejovou kuchyní, recepce a sklady cvičebního nářadí. Plánována je i tribuna pro maximálně 200 osob. Stavba se nachází v sousedství stávajícího areálu sportovního klubu Slavie Třebovice z. s. Na ploše před budovou vznikne parkovací plocha s příjezdovou komunikací napojenou z ulici 5. května a bude dostupná také MHD. Ve vzdálenosti zhruba 60 metrů od haly je zastávka tří autobusových linek projíždějících přes Třebovice.

Klíčová role při přípravách náležela městskému obvodu Třebovice, neboť projekt připravil a dovedl až do fáze zpracované dokumentace pro výstavbu objektu. „Stavbou této haly se uskutečňuje myšlenka třebovických zastupitelů z roku 2016. Důvodem tohoto záměru byla snaha nahradit současnou tělocvičnu Jednoty Orel Ostrava-Třebovice, která vzhledem ke svému stáří již neodpovídá potřebám sportovců, jak svými parametry, tak zázemím,“ konstatoval František Šichnárek, starosta městského obvodu.

Zhotovitelem stavby je společnost HSF System SK, s. r. o., se kterou město v prosinci loňského roku podepsalo smlouvu. V prvním pololetí letošního roku budou probíhat zemní a přípravné práce, v pololetí druhém pak bude možné vidět vyrůstat obvodové zdivo haly a další práce budou pokračovat dle schváleného harmonogramu. Stavba byla zhotoviteli předána ve středu 12. ledna 2022 a je příkladem skvělé spolupráce města s městským obvodem, a to v průběhu celé dosavadní realizace projektu.

S ohledem na situaci na stavebním trhu, zapříčiněnou pandemií koronaviru, se zahájení prací posunulo, neboť zhotovitelem stavby je dodavatel, který se umístil při hodnocení nabídek původně jako šestý v pořadí. Prvních pět zájemců na nabídku posléze nereflektovalo. Proto byla stavba předána zhotoviteli v lednu letošního roku. I přes prvotní obtíže však věřím, že smysluplný projekt záhy získá konkrétních obrysů a brzy bude sloužit veřejnosti i profesionálním sportovcům,“ doplnila Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Město rovněž podalo loni v září žádost o spolufinancování stavby prostřednictvím dotačního programu Národní sportovní agentury. Bohužel do dnešního dne nebyly zveřejněny žádné výsledky dotačního programu.