!!! Web je momentálně ve výstavbě !!!

Multifunkční sportovní hala v Ostravě

Autor: admin 28. dubna 2021

Projekt výstavby Multifunkční sportovní haly s předpokládanou kapacitou cca 3 000 diváckých míst pro sportovní utkání je založen na spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Soukromý subjekt, kterým je společnost ČSAD Ostrava a.s., se zavazuje vložit do projektu své pozemky a opravárenskou halu na ulici U stadionu/Sládkova. Současná hala projde rekonstrukcí nebo bude nahrazena nově vybudovaným objektem. Dále projekt počítá s třemi nezávislými krytými tréninkovými hřišti pro volejbal, florbal a basketbal a jejich mládežnické základny.

Celkové náklady jsou předpokládány ve výši cca 600 mil. Kč, z toho alokace města nepřesáhne 200 mil. Kč.

Projekt je ve fázi zpracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Je dokončena podrobná architektonická studie. Je proveden výškopis a polohopis. Je proveden taktéž inženýrsko-geologický průzkum. Je dokončeno posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA.

Předpokládané účelové využití haly: volejbal, florbal, basketbal, stolní tenis a další sporty. Dále sportování veřejnosti, škol a jednorázové sportovní nebo kulturní akce. V rámci komunikace s Mezinárodní basketbalovou federací (FIBA), která pořádá mistrovství světa apod., byla předběžně přislíbena možnost pořádání Mistrovství Evropy v kategoriích U16, U18, U20 chlapců a dívek.

Předpoklad zahájení realizace výstavby haly je rok 2023.