Multifunkční sportovní hala v Ostravě

Autor: admin 28. dubna 2021

Projekt výstavby Multifunkční sportovní haly s předpokládanou kapacitou cca 3 500 diváckých míst pro sportovní utkání je založen na spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Soukromý subjekt, kterým je společnost ČSAD Ostrava a.s., se zavazuje vložit do projektu své pozemky a opravárenskou halu na ulici U stadionu/Sládkova. Současná hala projde rekonstrukcí a bude doplněna nově vybudovaným objektem. Dále projekt počítá s čtyřmi nezávislými krytými tréninkovými hřišti pro volejbal, florbal, gymnastiku a basketbal a jejich mládežnické základny.

Předpokládané účelové využití haly: volejbal, florbal, basketbal, stolní tenis a další sporty. Dále sportování veřejnosti, škol a jednorázové sportovní nebo kulturní akce. V rámci komunikace s Mezinárodní basketbalovou federací (FIBA), která pořádá mistrovství světa apod., byla předběžně přislíbena možnost pořádání Mistrovství Evropy v kategoriích U16, U18, U20 chlapců a dívek.

Předkladatel (nositel) projektu:

Spolek na podporu dětí a mládeže, z.s. (členové: statutární město Ostrava, ČSAD Ostrava a.s., Multifunkční sportovní hala s.r.o.)

Rozpočet:

Celkové náklady: 600 mil. Kč

Stav projektu:

– zpracována projektová dokumentace pro společné stavební povolení a územní rozhodnutí, projednává se s dotčenými orgány, předpoklad vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení k 07/2022

– hledání možností financování pro výstavbu Multifunkční sportovní haly, jednání s Národní sportovní agenturou a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

– aktuální stav přípravy projektu byl představen v závěru minulého roku komisím rady města, zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem projektu na svém únorovém jednání. Kromě statutárního města Ostrava bude aktuální stav výstavby haly postupně představován a projednáván také v orgánech městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a v březnu 2022 je plánováno veřejné projednání projektu s občany žijícími v dané lokalitě.

Více informací: https://halamicovychsportu.cz/

Prezentace Multifunkční sportovní haly Fifejdy: https://www.youtube.com/watch?v=D2-kKduUiV8