Sportovní hala v Krásném Poli

Autor: admin 25. dubna 2021

Cílem projektu byla výstavba nové sportovní haly v Krásném Poli na ul. Sklopčického v blízkosti fotbalového hřiště a místní základní školy. Hala je určena pro různé druhy sportů, mezi které se řadí např. florbal, kopaná, volejbal, stolní tenis, házená, badminton. V dopoledních hodinách budou halu využívat děti z mateřských a základních škol, v odpoledních hodinách bude sloužit okolním sportovním klubům a veřejnosti. Hlavní sportovní plocha bude má rozměr 42,5 x 22 metrů, vedlejší sportovní plocha je o velikosti 14 x 9,5 metru. Tribuna pojme až 118 sedících, 15 polosedících a zhruba 40 stojících diváků. Součástí projektu byla výstavba 11 nových parkovacích míst.

PŘEDKLADATEL AKCE (žadatel) a další partneři podílející se na projektu

Statutární město Ostrava a Městský obvod Krásné Pole

ROZPOČET:

celkové náklady: 54,5 milionu korun

Podíl na financování:

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Statutární město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

STAV PROJEKTU

– ukončena realizace projektu k 09/2020