Sportovní hala Ostrava-Třebovice

Autor: admin 25. dubna 2021

Cílem projektu je výstavba nové sportovní haly v Ostravě-Třebovicích v blízkosti Třebovického parku. Jedná se o novostavbu sportovní haly pro volejbal, házenou, florbal, a badminton s tribunami pro max. 200 osob. Hala bude rozměru 27x45m, vysoká cca 13m s výškou spodní hrany vazníku 10m.

Součástí projektu je přístavba haly, která bude dvoupodlažní, o rozměru 24,5x10m, výšky 7,3m. V přístavbě haly jsou šatny, umývárny pro sportovce, sociálky a společenská místnost s výdejovou kuchyní, sociálky pro návštěvníky, recepce a sklady cvičebního nářadí. Součástí stavby budou přípojky na inženýrské sítě – vodu, kanalizaci, plyn, elektřinu. Na ploše před budovou budou parkovací stání s příjezdovou komunikací napojenou nově z ulice 5.května. Areál bude zavřený, bude upraveno oplocení. V areálu budou realizovány nové sadové úpravy. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány, ale i využity pro zavlažování sousedního fotbalového hřiště SK Slavie.

PŘEDKLADATEL AKCE (žadatel) a další partneři podílející se na projektu

Statutární město Ostrava a Městský obvod Třebovice

ROZPOČET

celkové náklady: 104,2 mil. Kč

Předpokládaný podíl na financování:

Národní sportovní agentura

Statutární město Ostrava

Městský obvod Třebovice

STAV PROJEKTU

– stavba se realizuje, předpoklad dokončení projektu k 06/2023