Sport v Ostravě bude v roce 2023 podpořen významnou částkou

Autor: admin 27. ledna 2023

Zastupitelé města rozhodli na svém lednovém zasedání o rozdělení finančních prostředků v rámci čtyř dotačních programů statutárního města Ostravy na rok 2023, a to tělovýchova a sport, významné sportovní kluby, sportovní akce a infrastruktura. Podpořeno bylo přes 200 projektů a celkově dojde k rozdělení částky přesahující 171 milionů korun.

Díky digitalizaci je celkový proces maximálně zjednodušen a kluby tak mohou vyřešit podání žádosti pohodlně z domova prostřednictvím internetu. „Celý proces byl administrován v co možná nejkratším čase, aby sportovní kluby věděly, s jakou částkou mohou pro své projekty v roce 2023 počítat,“ komentoval Jan Dohnal, náměstek primátora.

„Město je dlouhodobým, a v některých případech také klíčovým, partnerem sportovních aktivit v Ostravě. V činnosti některých klubů stále vnímáme doznívání negativních důsledků pandemie a také proto je podpora sportu zásadní. Zdravé město tvoří zdraví lidé, a jak víme, pohyb je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Pro dosažení nejlepších výsledků ve sportu musí být realizována jak podpora sportovní činnosti, tak také rozvoj sportovní infrastruktury, a na tento bychom se chtěli dále zaměřit,“ uvedl náměstek primátora Jan Dohnal.

V rámci dotačních programů bude podpořena řada sportovních disciplín, od těch klasických, kterými jsou fotbal, hokej, přes míčové a vodní sporty, atletiku, cyklistiku, judo, krasobruslení, florbal, běh, aerobik, gymnastiku až po tanec či lukostřelbu. Je snad jen málo druhů sportů, které by se v Ostravě nerealizovaly. „A právě proto, že je Ostrava na sport i sportovce tak bohatá, neváhejte a nominujte Sportovce roku 2022,“ uzavírá aktuálně sportovní tématiku Jan Dohnal.

Přehled poskytnutých dotací v jednotlivých dotačních programech je na stránkách www.dotace.ostrava.cz. Více informací vč. kontaktních údajů naleznete na stránkách www.ostrava.cz.

Zdroj: www.ostrava.cz

Národní sportovní agentura zveřejňuje neinvestiční Výzvu 01/2023 PARASPORT Významné sportovní akce 2023. Tato výzva je vyhlášena jako kolová soutěžní a jejím účelem je vytvořit podmínky pro propagaci a pořádání významných sportovních akcí zdravotně postižených sportovců napříč všemi regiony ČR. Celková alokace peněžních prostředků je 10 000 000,- Kč a přihlášky je možné podávat do 14.02.2023 […]

Vážení zástupci sportovních klubů, dovolujeme si Vás informovat o vyhlášené dotační investiční výzvě Národní sportovní agentury 34/2022, Movité investice  – Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023 Účelem a cílem Výzvy je podpořit rozvoj materiálně technické základny sportovní organizace. Konkrétně se jedná o rozvoj materiálně technické základny formou pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého […]

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0023/ZM2226/2 ze dne 16.11.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023 v rámci Programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města […]