Seminář zaměřený na poskytnutí informací k dotačnímu programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na území statutárního města Ostravy v roce 2022.

Autor: admin 12. července 2022

Vážení zástupci sportovních, kulturních, volnočasových a prorodinných aktivit,

dovolujeme si Vás informovat, že budeme opět pořádat seminář zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášenému dotačnímu programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022.

Seminář proběhne dne 27.07.2022 od 16.00 hod v prostorách Magistrátu města Ostravy v zasedací místnosti č. 306.

Zároveň si Vás dovolujeme požádat o potvrzení Vaší případné účasti na emailovou adresu bbortelova@ostrava.cz.

V případě nízké účasti bude seminář zrušen a nahrazen možností individuálních konzultací.

Jen pro připomenutí vás informujeme, že zastupitelstvo města dne 20.04.2022 schválilo svým usnesením č. 1997/ZM1822/33 Program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022 s dvoukolovým vyhlášením výběrových řízení:

  • I. kolo – JIŽ UKONČENO
  • termín pro podávání žádostí ve II. kole je od 08.08.2022 do 22.08.2022 včetně

Dotační program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022 naleznete na stránkách ostrava.cz, konkrétně pak https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace/energie/elektricka-energie-plyn-teplo-para či https://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace/kultura-a-volny-cas/kultura/vysledky.