Přestavba antukového povrchu na multifunkční hřiště s osvětlením

Autor: admin 27. května 2021

Cílem projektu bylo vybudovat multifunkční hřiště s umělým osvětlením ve sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Ostrava na ulici Varenská 3098/40a. Na hřišti jsou nyní dva kurty na tenis, nohejbal, volejbal, streetball, malou kopanou a házenou. Umělým osvětlením se zvýšila možnost využitelnosti pro delší denní časové období. A také se výrazně zlepšila estetizace venkovního areálu.

Nové sportoviště bylo v létě 2020 využito také pro konání příměstských táborů a bude k dispozici i pro realizaci sportovních činností dětí z dětských domovů a pro organizace, které zajišťují volnočasové aktivity.

PŘEDKLADATEL AKCE (žadatel) a další partneři podílející se na projektu

Tělovýchovná jednota Ostrava

ROZPOČET

celkové náklady: 7,1 mil. Kč

Podíl na financování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Statutární město Ostrava

další zdroje

STAV PROJEKTU

– ukončena realizace projektu k 03/2020