Otevřené dotační programy NSA

Autor: admin 12. září 2022

Národní sportovní agentura vyhlásila specifické výzvy v rámci programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura, a to 18/2022 zacílenou na podporu organizovaného sportu místního charakteru, „Regiony SK/TJ 2022“ a 19/2022 zacílenou na podporu organizovaného sportu místního charakteru, „Regiony ÚSC 2022“.

V rámci programu č. 152 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura pak výzvu 20/2022 Standardizovaná infrastruktura.

V rámci uvedených výzev je možné žádat o finanční podporu.

Veškeré informace naleznete na: https://agenturasport.cz/dotace-investicni/

Informace k výzvám Regiony

– datum a čas zahájení příjmu žádostí: 15. 09. 2022 od 12:00 hod.

– datum a čas ukončení příjmu žádostí: 16. 10. 2022 do 12:00 hod.

akce mohou být realizovány jako dvouleté maximálně do 31. 12. 2024

– minimální výše dotace 1 000 000 Kč

– maximální výše dotace 20 000 000 Kč

podíl vlastních zdrojů:

   – u SK/TJ 30 %

   – u ÚSC 50 %

Info: https://agenturasport.cz/dotace-investicni/18-2022-regiony-sktj-2022/

https://agenturasport.cz/dotace-investicni/19-2022-regionyusc2022/

Informace k výzvě Standardizovaná infraskturutra

– datum a čas zahájení příjmu žádostí: 26. 09. 2022 od 12:00 hod.

– datum a čas ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022 do 12:00 hod.

akce mohou být realizovány jako dvouleté maximálně do 31. 12. 2024

– minimální výše dotace 1 000 000 Kč

– maximální výše dotace 50 000 000 Kč dle typu sportovního zařízení

podíl vlastních zdrojů 30 %

Info: https://agenturasport.cz/dotace-investicni/standardizovane-infrastruktura20-2022/