Ostrava získala 3. místo v kategorii Nejlepší sportovní projekt města či kraje

Autor: admin 6. října 2022

V soutěži Sport Alive Awards 2022 v kategorii Nejlepší sportovní projekt města či kraje se Ostrava prezentovala projektem ,,SPORT22!!! marketingová podpora sportu“, za které získala jednu z hlavních cen a to třetí místo.

„SPORT22!!! – marketingová podpora sportu“ je projekt v oblasti sportu realizovaným městem, který zaujal v rámci sportovně-byznysového ocenění. Ambicemi ankety je ocenění těch nejlepších projektů českého sportu. Vybrané projekty hodnotila desetičlenná porota složená z expertů sportovního marketingu, která ocenila kvalitu projektu a rozhodla o jeho ocenění.

Projekt SPORT22!!! je možné charakterizovat jako „nádech pro ostravský sport“ – příběh města, které neustále komunikuje se sportovními kluby, naslouchá jejich potřebám, podnětům k dalšímu rozvoji sportu a tělovýchovy v Ostravě. Zároveň město nesmí zapomínat na vlastní cíle a potřeby – municipality nejsou jediným zdrojem financování sportovních klubů. Projekt marketingové podpory sportu zohledňuje potenciál sportovních klubů, personální kapacity působící v těchto klubech i potřebu všech ekonomických sfér (informovali jsme např. https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/pribeh-osobnost-charisma-vitezstvi-co-je-pricinou-marketingoveho-uspechu-ve-sportu). Na zahajovací ročník by město rádo navázalo, a samotný projekt je složen hned z několika aktivit, a to Marketingové konference SPORT22!!! – naprosto zásadní prvek projektu, a dále navazující marketingové workshopy, dotační program na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu a anketa Sportovec roku.

Tisková zpráva: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostravsky-sport-ziskal-oceneni-sport-alive-awards