Nová dotační výzva 13/2022 „Provoz a údržba 2022″ Národní sportovní agentury.

Autor: admin 24. srpna 2022

Vážení členové sportovních klubů, dovolujeme si Vám předat informace k nově otevřené dotační výzvě 13/2022 „Provoz a údržba 2022“ s celkovou alokací ve výši 385 000 000,- Kč, kterou na svých webových stránkách zveřejnila Národní sportovní agentura.

Výzva je zaměřena na sportovní organizace (právní forma spolek či pobočný spolek), které celoročně provozují sportovní zařízení. Podmínka celoročního provozu je splněna i tehdy, jestliže je provoz sezónně omezen z důvodu počasí, např. u lyžařského areálu, golfového či fotbalového hřiště, zimního stadionu nebo nekrytého tenisového kurtu.

Podpora zahrnuje kromě nezbytných provozních nákladů také náklady na údržbu, včetně údržby technických prostředků, strojů a zařízení.

Základní informace k programu:

Maximální výše dotace na jedno sportovní zařízení je stanovena na 7 000 000,- Kč.

Maximální výše dotace na jednoho žadatele je stanovena na 15 000 000,- Kč.

Minimální výše žádosti o dotaci na jednoho žadatele je stanovena na 40 000,- Kč.

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022.

Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Termín pro podání žádosti je od 1. 8. 2022 12.00 hod do 31. 8. 2022 12.00 hod.

Bližší informace k této výzvě jsou k dispozici na: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/