Nová dotační výzva 14/2022 „Můj klub 2022 – 2. kolo″ Národní sportovní agentury

Autor: admin 24. srpna 2022

Vážení členové sportovních klubů, dovolujeme si Vám předat informace k nově otevřené dotační výzvě 14/2022 „Můj klub 2022 – 2.kolo“ s celkovou alokací ve výši 65 000 000,- Kč, kterou na svých webových stránkách zveřejnila Národní sportovní agentura.

Výzva je zaměřena na podporu oprávněného žadatele zejména v oblasti:

  • sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let,
  • zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele (SK/TJ dle bodu 2.3. a 2.4.) v souladu s platnými a registrovanými stanovami,
  • činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce (kde druhou smluvní stranou je státní subjekt (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), územní samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s jejich majetkovou účastí nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu), užívání, pachtu do výše max. 50 % dotace, dlouhodobý nájem či výpůjčka je pro účely této Výzvy minimálně 5 let s tím, že takováto smlouva o nájmu či výpůjčce musí být v platnosti minimálně do 31. 12. 2022.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí je 11. 08. 2022 od 12.00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí je 12. 09. 2022 do 12:00 hod

Bližší informace k této výzvě jsou k dispozici na: https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/