Město schválilo dotace v oblasti sportu pro rok 2022 — Ostrava

Autor: admin 20. prosince 2021

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém prosincovém zasedání o poskytnutí dotací v oblasti sportu. Podpora ve výši 132,7 milionů korun bude rozdělena mezi 172 projektů v oblastech tělovýchovy a sportu, významných sportovních akcí i podpory významných sportovních klubů

Město schválilo dotace v oblasti sportu pro rok 2022 — Ostrava

Na prosincovém zasedání zastupitelé rozhodovali ve třech dotačních programech statutárního města Ostravy na rok 2022 – tělovýchova a sport, významné sportovní kluby a významné sportovní akce. Oproti předchozím obdobím došlo v dotačních programech v oblasti sportu k významným změnám.  Dotační programy jsou digitalizovány, vše mohou kluby vyřešit pohodlně přes internet. Všechny dotační programy také detailněji vymezují způsobilé náklady a nově pak stanovují limity pro vybrané druhy nákladů. Před schválením dotačních programů došlo též k veřejnému projednání za účasti ostravských sportovních klubů. „Po tříleté snaze o reformu systému si troufnu říci, že jsme u zdárného konce a čekají nás snad jen kosmetické změny,“ dodala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Někdejší dotační program „podpora tělovýchovy a sportu“ byl dříve rozdělen do šesti témat, v každém z témat bylo potřeba žádat samostatně, což mohlo představovat zvýšenou administrativní zátěž žadatelů. Žádosti se zjednodušily co do jejich počtu, kdy kluby byly zvyklé podávat až šest žádostí, tak i v rámci dokládání povinných příloh. Nyní se dotace akumuluje do jedné až dvou žádostí, pokud klub pořádá sportovní akci, a tím se stává celý proces transparentnější a administrativně méně náročný pro všechny.

V rámci dotačního programu tělovýchovy a sportu jsou dotace rozdělovány plošně, na základě kapitační platby. Nehledě na druh sportu a velikost klubu, přispívá město Ostrava na jednoho malého sportovce částkou 4 600 korun ročně. V rámci dotace jsou zohlednění také kvalifikovaní trenéři a akreditace sportovního centra. Programem je podpořena téměř stovka klubů, která se stará o zhruba čtrnáct tisíc dětí, celkovou částkou 31 942 000 korun.

V oblasti vrcholového sportu se jedná o podporu skoro osmi tisíc vrcholových sportovců reprezentujících město. I zde dotace naznaly změn. Vrcholové kluby jsou hodnoceny stejně dle sportů, jež reprezentují. Nehledí se na to, zda se jedná o ženský nebo mužský tým. Nově stanoveny byly také limity uznatelných nákladů tak, aby se dotace využívaly efektivně. Pro vrcholové kluby je navíc na následující rok připravena také podpora marketingové strategie a pomoc se získáváním sponzorů, se kterými má Ostravsko problém. Město bude apelovat na společenskou zodpovědnost firem. V dotačním titulu byly ostravské kluby podpořeny částkou 91 800 000 korun.

Jsme rádi, že můžeme být partnerem různorodých aktivit v oblasti sportu na území města. Jedním z negativních důsledků pandemie je rovněž menší zájem dětí sportovat a vyhledávat pohyb, je proto nezbytné nabídnout jim dostupné sportovní vyžití, vést je ke zdravému životnímu stylu a dostatečně je motivovat. Věřím, že tento nový systém s jasnými pravidly prospěje klubům, a motivuje i je získávat více dětí pro sport a pohyb,“ konstatovala náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Podpořena bude celoroční činnost sportovních klubů, a to od klasických sportovních disciplín, jako je fotbal, hokej, přes míčové a vodní sporty, atletiku, až po tanec či lukostřelbu. Ze sportovních akcí to pak budou turnaje, hry a soutěže ve všech sportech, které si jen lze představit. Pro příklad lze předestřít cyklistiku, judo, krasobruslení, florbal, běh, aerobik nebo gymnastiku. V rámci významných sportovních akcí byl podpořen například mezinárodní parahokejový pohár, mládežnické turnaje v házené, gymnastice, basketbalu či volejbalu nebo například Ostrava Judo Open. Celkem bylo podpořeno 47 akcí ve výši 8 945 000 korun.

Nedílnou součástí dotačních programů je také podpora investic do sportovní infrastruktury. O podpoře dotačního titulu „program na podporu sportovní infrastruktury – výstavba, rekonstrukce, opravy,“ ve kterém je evidováno 31 žádostí, bude rozhodováno na lednovém jednání zastupitelstva. Účelem programu je udržování kvalitních technických podmínek sportovišť, rozšiřování a modernizace sportovní infrastruktury na území statutárního města Ostravy. Na projekty v oblasti „infrastruktury“ je alokováno až zhruba šest milionů korun.

Zdroj. https://www.ostrava.cz/cs