Investiční dotace v roce 2024 z NSA

Autor: admin 5. března 2024

Na stránkách Národní sportovní agentury vyšel článek s předsedou NSA Ondřejem Šebkem nejen o investičních dotacích na rok 2024. Celý článek naleznete zde.

Předpokládané dotační výzvy v roce 2024

Národní sportovní agentura v souladu se schváleným státním rozpočtem kapitoly předpokládá vyhlásit v roce 2024 následující dotační Výzvy na poskytnutí investičních dotací s předpokládaným časový harmonogramem:

1. čtvrtletí 2024:

Výzvy z níže uvedených programů budou zveřejněny 15.3.2024 a příjem žádosti do těchto výzev bude probíhat od 1.4.2024 do 30.4.2024

Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktury 2020-2026:

Výzva REGIONY 2024 – INVESTICE NAD 10 MIL. KČ – pouze pro technické zhodnocení stávajících sportovních zařízení, sportovišť

Výzva REGIONY 2024 – INVESTICE NAD 10 MIL. KČ – pouze na výstavbu nových sportovních zařízení, sportovišť

Výzvy REGIONY 2024 – INVESTICE POD 10 MIL. KČ – technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení, sportovišť.

Programu č. 162 55 Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020-2025:

Výzva STANDARDIZOVANÁ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2024

2. čtvrtletí roku 2024:

Program č. 162 53 Materiálně technická základna sportu – movité investice – 2020-2024

Specifická Výzva Movité investice – rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2024.

Program č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025

Výzva Kabina 2024, která bude umožňovat i technické zhodnocení či výstavbu pouze pro zázemí sportovního zařízení.