Informace pro žadatele o poskytnutí peněžních prostředků – zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií

Autor: admin 21. dubna 2022

Odborem školství a sportu a Odborem kultury a volnočasových aktivit byl připraven nový dotační program statuárního města Ostrava – zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022.

Cílem dotačního programu je zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, u kterých prokazatelně došlo k nárůstu nákladů na úhradu energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu roku 2022, s tím, že rozdíl mezi hodnotou jednotkové ceny v roce 2021 a v roce 2022 činí minimálně 50 %.

Termíny pro podání žádosti: 1. kolo – lhůta pro podání žádosti: od 22. 5. 2022 do 30. 5. 2022 a 2. kolo – lhůta pro podání žádosti: od 8. 8. 2022 do 22. 8. 2022

Více informací je k dispozici na www.ostrava.cz