Informace pro žadatele na poskytnutí peněžních prostředků pro rok 2023

Autor: admin 23. června 2022

Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 na podporu sportu v oblastech Tělovýchova a sport, Významné sportovní kluby, Sportovní akce a Sportovní infrastruktura.

Termín pro podání žádostí je od 16.09.2022 do 30.09.2022.

Jednotlivé programy včetně formulářů žádostí a dalších informací, jsou k dispozici na portále statutárního města Ostravy www.ostrava.cz.