Výzva Národní sportovní agentury 01/2021 PARASPORT VSA 2023

Autor: admin 1. února 2023
Datum: 12. 01. 2023 - 14. 02. 2023
Čas: 12:00 - 12:00

Národní sportovní agentura zveřejňuje neinvestiční Výzvu 01/2023 PARASPORT Významné sportovní akce 2023. Tato výzva je vyhlášena jako kolová soutěžní a jejím účelem je vytvořit podmínky pro propagaci a pořádání významných sportovních akcí zdravotně postižených sportovců napříč všemi regiony ČR.

Celková alokace peněžních prostředků je 10 000 000,- Kč a přihlášky je možné podávat do 14.02.2023 do 12:00 hod. výhradně DATOVOU ZPRÁVOU.

Více informací včetně pravidel naleznete na stránkách www.agenturasport.cz.

Vážení zástupci sportovních klubů, dovolujeme si Vás informovat o vyhlášených dotačních výzvách Národní sportovní agentury: Výzva 11/2023 – Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice pod 10 mil. Kč Výzva 12/2023 Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad 10 mil. Kč Výzva 13/2023 Standardizovaná sportovní infrastruktura Výzva 14/2023 Nadregionální sportovní infrastruktura V rámci uvedených výzev je […]

Dne 22. 08. 2023 proběhl již tradiční seminář, na kterém byly poskytnuty informace k vyhlášeným dotačním programům na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2024. Seminář se skládal z několika částí a oblastí včetně potřebných informací pro kvalitní podání žádostí o dotaci a novinkách dotačních programů pro rok 2024. Semináře se zúčastnilo […]

Dovolujeme si Vás informovat, že připravujeme tradiční seminář zaměřený na poskytnutí informací k již vyhlášeným dotačním programům na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2024 v oblastech: Tělovýchova a sport, Významné sportovní kluby, Sportovní akce, Sportovní infrastruktura. Seminář proběhne dne 22.08.2023 v 15.30 h v prostorách Magistrátu města Ostravy v zasedací místnosti č. 306 (3. patro, sál zastupitelstva). Pozvánka: https://fajnovysport.cz/wp-content/uploads/2023/07/Pozvanka-na-seminar-2024-1.pdf Dotační programy: Tělovýchova a […]