Tenisová akademie TJ Start Ostrava-Poruba

Autor: admin 27. dubna 2021

Projekt je realizován ve III. etapách

I. etapa

Realizace projektu spočívala v rekonstrukci stávající budovy zázemí TJ Start Ostrava – Poruba  a výstavby tří venkovních antukových kurtů. Kompletní rekonstrukce zahrnovala revitalizaci budovy (zateplení, výměna oken a dveří atd.), rekonstrukci šaten, sociálního zázemí, kanceláří, školící místnosti, kotelny, skladovacích prostor, ubytovacích prostor a vznikl penzion o kapacitě 30 lůžek. Na ploše bývalého škvárového fotbalového hřiště byly vybudovány tři nové venkovní tenisové kurty, které jsou oploceny a povrch tvoří patentní antuková deska (Sibera systém ). Toto sportoviště bude využíváno hlavně dětmi a mládeží, jak organizovanou ve spolku, tak i zájemci z řad veřejnosti.

Realizací projektu došlo k vytvoření důstojného sportovního zázemí pro návštěvníky areálu, rozšíření stávajícího tenisového areálu a zkvalitnění technických, bezpečnostních a hygienických podmínek. Rozšířila se nabídka aktivního trávení volného času, což přispěje k prevenci sociálně patologických jevů především mezi mládeží.  Realizace projektu má i pozitivní vliv na celkový vzhled areálu a jeho okolí, jelikož se revitalizovala a regenerovala chátrající lokalita.

 PŘEDKLADATEL AKCE (nositel) a další partneři podílející se na projektu

TJ Start Ostrava-Poruba, z.s.

ROZPOČET

celkové náklady: 25,4 mil. Kč

Podíl na financování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Statutární město Ostrava

Městský obvod Poruba

Moravskoslezský kraj

Vlastní zdroje

STAV PROJEKTU

projekt zrealizován k 12/2020

II. etapa

Realizace projektu spočívá ve výstavbě přeložky stávající splaškové i dešťové kanalizace a výstavbě tenisové haly s třemi tenisovými kurty s tvrdým povrchem.

PŘEDKLADATEL AKCE (nositel) a další partneři podílející se na projektu

TJ Start Ostrava-Poruba, z.s.

Celkové náklady: 50 mil. Kč

Předpokládaný podíl na financování:

Národní sportovní agentura

Statutární město Ostrava

Městský obvod Poruba

Moravskoslezský kraj

Vlastní zdroje

STAV PROJEKTU

– zpracována studie, probíhá zajištění finančních prostředků k zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

– předpokládaná realizace 2022 – 2023

III. etapa

V rámci realizace projektu bude dobudováno zázemí k tenisové hale, restaurace, regenerace, fitness, kompletní dokončení příjezdové komunikace a terénní úpravy areálu.

PŘEDKLADATEL AKCE (nositel) a další partneři podílející se na projektu

TJ Start Ostrava-Poruba, z.s.

Celkové náklady: 34 mil. Kč

Předpokládaný podíl na financování:

Národní sportovní agentura

Statutární město Ostrava

Městský obvod Poruba

Moravskoslezský kraj

Vlastní zdroje

STAV PROJEKTU

– zpracována studie, probíhá zajištění finančních prostředků k zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení – předpokládaná realizace 2023 – 2025