!!! Web je momentálně ve výstavbě !!!

Tenisová akademie TJ Start Ostrava-Poruba

Autor: admin 27. dubna 2021

INFORMACE O PROJEKTU

Cílem projektu byla rekonstrukce stávající budovy zázemí TJ Start Ostrava – Poruba  a výstavby tří venkovních antukových kurtů. Kompletní rekonstrukce zahrnovala revitalizaci budovy (zateplení, výměna oken a dveří atd.), rekonstrukci šaten, sociálního zázemí, kanceláří, školící místnosti, kotelny, skladovacích prostor a ubytovacích prostor pro sportovce. Na ploše bývalého škvárového fotbalového hřiště byly vybudovány tři nové venkovní tenisové kurty, které jsou oploceny a povrch tvoří patentní antuková deska. Toto sportoviště bude využíváno hlavně dětmi a mládeží jak organizovanou v našem spolku, tak i zájemci z řad veřejnosti. Realizací projektu došlo k vytvoření důstojného sportovního zázemí pro návštěvníky areálu a zkvalitnění technických, bezpečnostních a hygienických podmínek, rozšířila se nabídka aktivního trávení volného času.

Realizace projektu má i pozitivní vliv na celkový vzhled areálu a jeho okolí, revitalizovala se a regenerovala chátrající lokalita. Jedná se o první fázi dlouhodobého projektu. Druhá fáze, jejíž realizace je plánována v období 2022-2025, spočívá ve výstavbě sportovní haly a okolní infrastruktury.

 PŘEDKLADATEL AKCE (žadatel) a další partneři podílející se na projektu

TJ Start Ostrava-Poruba, z.s.

ROZPOČET

celkové náklady: 25,4 mil. Kč

Podíl na financování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Statutární město Ostrava

Městský obvod Poruba

Moravskoslezský kraj

další zdroje

STAV PROJEKTU

– ukončena realizace projektu k 12/2020