Sportovní hala Nová Bělá

Autor: admin 25. dubna 2021

Cílem projektu bylo vybudování nové sportovní haly v městském obvodě Nová Bělá. Jedná se o multifunkční sportoviště pro profesionální basketbal, badminton, volejbal a stolní tenis, rekreačně tenis, házenou, florbal, futsal a další sporty. V nové hale je univerzální hřiště o rozměrech 30 x 18 metrů, malé hlediště s kapacitou 50 až 100 diváků, skladové prostory, klubovna a sociální zázemí se čtyřmi šatnami. Součástí areálu je nové parkoviště s 23 místy.

V dopoledních hodinách je určena pro sportování děti z místní mateřské a základní školy, odpoledne děti z družiny. V odpoledních hodinách bude využívána sportovními organizacemi. Zejména večerní volné časy jsou určeny k rekreačnímu sportování pro širokou veřejnost.

PŘEDKLADATEL AKCE (žadatel) a další partneři podílející se na projektu

Statutární město Ostrava a Nová Bělá

ROZPOČET

celkové náklady: 53 mil. Kč

Podíl na financování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Statutární město Ostrava

Městský obvod Nová Bělá

STAV PROJEKTU

– ukončena realizace projektu k 12/2020