Seminář zaměřený na poskytnutí informací k dotačnímu programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na území statutárního města Ostravy v roce 2022.

Autor: admin 27. dubna 2022
Datum: 10. 05. 2022

Vážení zástupci sportovních, kulturních, volnočasových a prorodinných aktivit, dovolujeme si vás pozvat na seminář zaměřený na poskytnutí informací k nově vyhlášenému dotačnímu programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022, který proběhne dne 10.05.2022 od 16.00 hod v prostorách Magistrátu města Ostravy v zasedací místnosti č. 306.

Zároveň si Vás dovolujeme požádat o potvrzení Vaší případné účasti na emailovou adresu ojajkowicz@ostrava.cz

Program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022, včetně dvoukolového vyhlášení výběrových řízení, do kterých můžete zaslat své žádosti:

  • termín pro podávání žádostí v I. kole je od 22.05.2022 do 30.05.2022 včetně,
  • termín pro podávání žádostí ve II. kole jeod 08.08.2022 do 22.08.2022 včetně.

Dotační program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2022 naleznete na stránkách ostrava.cz, konkrétně pak:

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/oddeleni-skolstvi/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/copy_of_informace-pro-zadatele-o-dotaci-pro-rok-2016-v-oblasti-telovychovy-a-sportu

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-kultury-a-volnocasovych-aktivit/informace-o-dotacich-grantech/kultura-1

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast na semináři!