Seminář a workshop k dotačnímu programu společensky odpovědný projekt

Autor: admin 29. března 2022

Vážení zástupci sportovních organizací,

dovolujeme si Vás informovat, že opět připravujeme seminář a workshop zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášenému dotačnímu programu na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města Ostravy v roce 2022.

Cílem dotačního programu je podpora společensky odpovědné činnosti sportovních klubů a subjektů zaměřená na děti a mládež, zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné, seniory, žáky a studenty škol působících na území SMO. Jedná se zejména o posilování kladného vztahu ke sportu, aktivaci k pohybu po pandemii Covid19 prostřednictvím příměstských táborů, trenérů ve školách, programů a aktivit na veřejných hřištích, zpřístupnění sportovních areálů široké a jinak neorganizované veřejnosti, apod.

Seminář se uskuteční dne 07.04.2022 v 15.30 h, zasedací místnost č. 306, budova Nové radnice (jednací sál zastupitelstva města).

Workshop se uskuteční dne 12.04.2022 v 15.30 h, opět v prostorách Magistrátu města Ostravy ve Výstavní síni (4. podlaží).

Kapacita míst obou místností je omezena, tudíž Vás žádáme o potvrzení Vaší účasti/neúčasti na emailovou adresu: lpotschova@ostrava.cz

Bližší informace k dotačnímu řízení jsou k dispozici na www.ostrava.cz