Sdružení BES, z.s.

Autor: admin 24. ledna 2022

bylo založeno v roce 1999 jako nedílná součást Základní školy
a Mateřské školy, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19,p.o. . Je významným poskytovatelem volnočasových aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením. Hlavním cílem spolku je vytváření materiálních a humánních podmínek pro celkový rozvoj dětí s handicapem a pomoc jejich rodinám.

Sportovní aktivity, které realizujeme s dětmi s handicapem:

 • Boccia
 • Hipoterapie
 • Lyžování, lyžování na monoski, biski
 • Lezení na umělé lezecké stěně, skalní lezení v přírodě, lanové aktivity, lezení na stromech
 • Vodní sporty – rafting, paddleboarding
 • Plavání dětí s handicapem

Další aktivity, které realizujeme:

 • Hudební
 • Kulinář
 • Malí vědci
 • Relaxační s prvky muzikoterapie
 • Taneční
 • Výtvarný

Více informací: https://specialniskola.cz/skola