REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU PORUBA POKRAČUJE

Autor: admin 7. února 2022

Sportovní areál Poruba na Skautské ulici, dříve známý jako areál VOKD, se dočkal své modernizace. Na přelomu ledna a února 2022 odstartuje již II. etapa jeho rekonstrukce, která bude probíhat až do roku 2023.

Celkové náklady II. etapy dosáhnou 166 milionů korun a budou rovněž hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy formou investiční dotace poskytnuté společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., která je vlastníkem a správcem celého areálu. Výsledky již realizovaných rekonstrukčních prací jsou však patrné již nyní.

Modernizace areálu byla zahájena v prosinci 2020 rekonstrukcí a dostavbou budovy tenisových šaten, kterou první návštěvníci využijí již od dubna letošního roku. V červnu 2021 odstartovaly práce jejichž cílem je zejména vybudování nového hřiště s umělým trávníkem, rekonstruovanou tribunou, další technickou a dopravní infrastrukturou a novým osvětlením. Hřiště s umělým povrchem bude sloužit nejen pro tréninky a utkání sportovních fotbalových klubů a týmu amerického fotbalu, ale i pro výuku tělesné výchovy žáků základních škol a pro širokou veřejnost. Celkové náklady dosavadní rekonstrukci, tzv. I. etapy a 1. část II. etapy (tenisové šatny), dosahují 57 milionů korun a byly poskytnuty z rozpočtu města.

Druhá etapa rekonstrukce, která započne na přelomu ledna a února 2022, je rozsahem ve srovnání s dosavadní I. etapou výrazně náročnější, zahrnuje rekonstrukci a výstavbu hlavní fotbalové travnaté plochy s tribunou pro 1 000 diváků, atletického 400 m oválu s technickými sektory, tréninkového travnatého hřiště, víceúčelového hřiště s umělým povrchem, workoutového a dětského hřiště. Tato sportoviště budou po dokončení využívána registrovanými sportovci, sportovními kluby i veřejností. Součástí druhé části rekonstrukce je také vybudování nového vstupního objektu s šatnami a občerstvením, skladové a jiné technické zázemí, komunikace, oplocení a veškeré areálové rozvody.

Po dobu realizace II. etapy bude pro veřejnost v provozu tenisová část areálu, kde lze v současné době využívat dvě nafukovací haly a od jarních měsíců venkovní tenisové kurty společně s rekonstruovaným objektem tenisových šaten. Fotbalové hřiště s umělým povrchem bude po svém dokončení využíváno týmy fotbalových klubů a týmem amerického fotbalu. V provozu po celou dobu zůstane také budova s kuželnou a restaurací na Skautské ulici. Celková rekonstrukce bude dokončena v roce 2023.

Výsledkem celé rekonstrukce bude moderní sportovní areál, který nabídne dostatek prostoru a vyžití jak obyvatelům všech věkových kategorií, tak sportovním klubům pro čas strávený sportem či aktivním odpočinkem,“ uzavírá náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.