!!! Web je momentálně ve výstavbě !!!

Rekonstrukce sportovního areálu Poruba – I. a II. etapa

Autor: admin 25. května 2021

INFORMACE O PROJEKTU

Cílem projektu je celková rekonstrukce sportovního areálu Poruba. Rekonstrukce probíhá ve II. etapách.

I. etapa zahrnuje rekonstrukci hřiště na fotbal (62/105m)a americký fotbal (48,7/108m) vč.  osvětlení, rekonstrukci stávající tribuny. Hřiště bude disponovat umělým povrchem III. generace včetně kompletního lajnování pro oba sporty. Doplněno bude o tréninkové umělé osvětlení a oplocení této

části areálu. Samostatnou část tvoří úprava stávající malé tribuny pro cca 200 diváků.

II. etapa zahrnuje 2 části:

1. část – rekonstrukce objektu tenisových šaten, tj. šatny sportovců, správa areálu a zázemí klubů, doplnění toalet pro areál

2. část – modernizace fotbalového areálu s obnovou části, rozšíření a modernizace atletické dráhy a sektorů, výstavba tréninkových ploch pro fotbal v místě házenkářského a volejbalového hřiště, výstavba nového vstupního objektu se šatnami, občerstvením a toaletami, rekonstrukce komunikací, chodníků, zpevněných ploch a sadových úprav, řešení drobných a skladových objektů, venkovního mobiliáře a oplocení.

 PŘEDKLADATEL AKCE (žadatel) a další partneři podílející se na projektu

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a Statutární město Ostrava

ROZPOČET

celkové náklady: I. etapa: 31 mil. Kč

                          II. etapa: 1. část – 24,7 mil. Kč

                                       2. část – 179,9 mil. Kč

Předpokládaný podíl na financování:

Národní sportovní agentura

Statutární město Ostrava

STAV PROJEKTU

– I. etapa – probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby, předpoklad zahájení realizace projektu 06/2021. Byla podána žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu k 05/2021.

– II. etapa – 1. část – probíhá realizace, dokončení realizace k 08/2021

2. část – příprava veřejné zakázky na výběr zhotovitele, předpoklad zahájení realizace k 10/2021, byla podána žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu k 05/2021   

probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby, předpoklad zahájení realizace projektu 07/2021

– byla podána žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu