Rekonstrukce sportovního areálu Poruba – I. a II. etapa (VOKD Poruba)

Autor: admin 25. května 2021

INFORMACE O PROJEKTU

Cílem projektu je celková rekonstrukce sportovního areálu Poruba. Zhotovitelem projektové dokumentace je CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Rekonstrukce probíhá ve II. etapách.

I. etapa zahrnuje rekonstrukci hřiště na fotbal (62/105m)a americký fotbal (48,7/108m) vč.  osvětlení, rekonstrukci stávající tribuny. Hřiště bude disponovat umělým povrchem III. generace včetně kompletního lajnování pro oba sporty. Doplněno bude o tréninkové umělé osvětlení a oplocení této části areálu. Samostatnou část tvoří úprava stávající malé tribuny pro cca 200 diváků. . Součástí této části projektu je vybudování dešťové kanalizace, včetně vsakovací jímky, sadové úpravy, bourací a zemní práce, vybavení hřiště (fotbalové branky, střídačky).

II. etapa zahrnuje 2 části:

1. část se již realizuje – rekonstrukce objektu tenisových šaten, tj. šatny sportovců, správa areálu a zázemí klubů, doplnění toalet pro areál

2. část – modernizace fotbalového areálu s obnovou části, rozšíření a modernizace atletické dráhy a sektorů, výstavba tréninkových ploch pro fotbal v místě házenkářského a volejbalového hřiště, výstavba nového vstupního objektu se šatnami, občerstvením a toaletami, rekonstrukce komunikací, chodníků, zpevněných ploch a sadových úprav, řešení drobných a skladových objektů, venkovního mobiliáře a oplocení.

 PŘEDKLADATEL AKCE (žadatel) a další partneři podílející se na projektu

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a Statutární město Ostrava

ROZPOČET

celkové náklady: I. etapa: 33 mil. Kč

                          II. etapa: 1. část – 24 mil. Kč

                                        2. část – 166 mil. Kč

Předpokládaný podíl na financování:

Národní sportovní agentura

Statutární město Ostrava

STAV PROJEKTU

I. etapa – realizace zahájena k 06/2021, dokončení realizace stavby do 04/2022

II. etapa:

1. část – realizace zahájena k 01/2021, zrealizováno k 01/2022

2. část – zahájení realizace k 02/2022, dokončení realizace stavby v roce 2023