Rekonstrukce a úprava kolbiště Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Autor: admin 14. května 2021

Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího kolbiště, které má rozměry 120 x 52 m s travnatým povrchem, které bylo vybudováno v roce 1969. Současný technický stav je nevyhovující a velmi náročný na údržbu a provoz. Při špatném počasí je obtížné udržet technické parametry pro vrcholový sport. Pro závlahy je používán pojezdový stroj s hydropohonem, současná drenáž již nestačí odvádět přebytečné srážky. Jezdecký klub je pod tlakem vyřazení z Českého skokového poháru, pokud nebude kolbiště s moderním povrchem a upraveno tak, aby zajistilo bezpečnost a standardní podmínky pro všechny účastníky jezdeckých soutěží. Veškeré zázemí pro sport je zastaralé, nefunkční a hygienicky nevyhovující.

V rámci realizace akce dojde k nahrazení travnatého povrchu speciálním písčitým povrchem tzv. „PRO STABLE FIBRA+“ zaručující stabilitu a elasticitu povrchu. Mělo by dojít k rozšíření kolbiště a současně ho vybavit moderním automatizovaným závlahovým systémem a novým ohrazením. Dále dojde k přemístění a modernizaci tribuny pro diváky, tzv. VIP.

 PŘEDKLADATEL AKCE (nositel) a další partneři podílející se na projektu

Jezdecký klub Baník Ostrava

ROZPOČET

celkové náklady: 21,7 mil. Kč

Předpokládaný podíl na financování:

Národní sportovní agentura

Statutární město Ostrava

další zdroje

STAV PROJEKTU

– byla podána žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu

– byl vybrán zhotovitel stavby, předpoklad dokončení realizace stavby 08/2022