Proběhly semináře k dotačním programům

Autor: admin 21. září 2022

Ve dnech 17. 8. a 19. 9. proběhly, oddělením sportu zajišťované, již tradiční semináře, na kterých byly poskytnuty informace k vyhlášeným dotačním programům na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023. Semináře se zúčastnilo více než 80 zástupců žadatelů. Děkujeme za Váš zájem.

Na semináři se zájemci mohli dozvědět o novinkách dotačních programů pro rok 2023, a pro všechny nabízíme k dispozici prezentaci shrnující podstatné novinky.

Prezentace z uskutečněného semináře: https://fajnovysport.cz/wp-content/uploads/2022/09/Seminar-DP-Sport-2023.pdf

Dotační programy: Tělovýchova a sport; Významné sportovní kluby; Sportovní akce; Sportovní infrastruktura