Prezentace z uskutečněného workshopu a semináře v rámci programu společensky odpovědný projekt

Autor: admin 13. dubna 2022

Oddělení sportu připravilo pro zájemce seminář a workshop, kde bylo cílem poskytnout žadatelům prakticky využitelné informace pro úspěšné zvládnutí procesu přípravy projektu a následné podání správně vyplněné žádosti v rámci programu společensky odpovědný projekt (popis projektu, harmonogram realizace, sestavení rozpočtu, vyplnění žádosti, povinné přílohy, nejčastější chyby při vyplňování žádosti, atd.)

Prezentace z uskutečněného workshopu dne 12.04.2022

Prezentace z uskutečněného semináře dne 07.04.2022

Více informací k vyhlášenému dotačnímu programu společensky odpovědný projekt na www.ostrava.cz