Ostravské sportovní hry – 2.ročník

Autor: admin 20. února 2021

Ostravské sportovní hry jsou společným projektem statutárního města Ostrava, odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava, konané pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

Pro žáky základních škol byl ve spolupráci s AŠSK připraven 2. ročník Ostravských sportovních her, které budou probíhat v 1. pololetí i v 2. pololetí distančně formou měsíčních výzev. Vyhodnocení her proběhne v červnu 2022, oceněno bude 10 nejlepších škol a 15 nejlepších žáků z každé z těchto škol. Každý žák, který se zapojí do Ostravských sportovních her získá drobné ocenění.

Aktuálně je přihlášeno 29 škol a 3. výzvu splnilo 3216 dětí..

Stejně jako v minulém ročníku byli vybráni ambasadoři, kterými jsou:

Tereza Švábíková

hráčka badmintonového oddílu B.O.CHANCE OSTRAVA, česká reprezentantka

Roman Procházka

plavec, Klub plaveckých sportů v Ostravě, český reprezentant

Průběh distanční formy je realizován prostřednictvím měsíčních výzev, které budou žáci plnit v hodinách tělesné výchovy. Výsledky budu pravidelně za školu zasílány AŠSK. Cílem je, aby co nejvíce žáků školy splnilo určenou disciplínu, a zapojeny jsou děti od 1. až do 9. ročníku. Pořadí škol v jednotlivých měsících bude stanoveno podle procent žáků školy se splněnou výzvou.

Výzev je šest

                                       

1. stupeň ZŠ1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ
 1. – 2. třída3. – 5. třída6. – 9. třída 
1. výzva říjen: běh500 m (limit 3:30 min.)  –1000 m (limit 7:00)
2. výzva listopad: šplh3 m –4,5 m
3. výzva prosinec: švihadlo (počet přeskoků/min)505080 (počet přeskoků/min) 
4. výzva leden: driblink40 m80 m120 m (1 min. kolem 2 met)

                                      

5. výzva – březen: gymnastikagymnastikakotoul vpřed               kotoul vpřed   kotoul vpřed – roznožka 
a kotoul vzadpřes kozu – kotoul vzad nebo přemet stranou
(roznožku přes kozu možno nahradit skrčkou přes bednu nebo přechodem přes kladinu s poskokem, obratem a podřepem)
1 stupeň ZŠ2 stupeň ZŠ
1. – 2. třída3. – 5. třída 6. – 7. třída          8. – 9. třída 
6. výzva – duben-splní 2 disciplíny  získat ze 2 disciplín min. 200 bodů              získat ze 2 disciplín min. 300 bodů     získat ze 2 disciplín min. 400 bodů       
květen:
atletika – běh na 60 m + splnění jedné z disciplín – hod s míčkem nebo skok daleký                                                    
             
                                          

Vzhledem k epidemiologické situaci se statutární město Ostrava rozhodlo motivovat a podpořit žáky, kdy jsou kromě „medailonků“ natočena rovněž instruktážní a motivační videa s ambasadory pro každou jednotlivou výzvu. Jeden z ambasadorů se pokouší absolvovat výzvu (v limitech pro 2. stupeň ZŠ) s coachingem sportovce, který provozuje vrcholově tento sport.

Protože není možné pořádat klasické sportovní soutěže v 2. pololetí, bude pokračovat distanční forma soutěží formou dvou nových výzev v období březen – květen. V červnu se 10 nejlepších škol zúčastní Velkého sportovního dne se slavnostním vyhlášením.

Statutární město Ostrava se na realizaci projektu podílí financováním cen a odměn pro školy, propagací, uspořádáním velkého sportovního dne a v případě dobré epidemiologické situace i financování rozhodčích v rámci standartních soutěží.

Kontaktní údaje:

Bc. Miroslava Segar

E-mail: msegar@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 284

Bc. Denisa Kučerová

E-mail: dkucerova@ostrava.cz
Tel: +420 599 442 323

Ostravské sportovní hry:

Sport je kouzelná věc!

https://www.youtube.com/watch?v=kz254aj53Ek

Gymnastice zdar! Nazdar!

Atletika, královna všech sportů!

https://www.youtube.com/watch?v=ZzQeNC1xgXQ

Jednotlivé výzvy Ostravských sportovních her sledujte zde:

  1. Výzva – Běh, aneb dal to Roman, dáš to i TY?! ZDE
  2. Výzvy – Šplhej jako Áďa! ZDE
  3. Výzva – Švihej jako švihák! ZDE
  4. Výzva – Dribling s míčem, k úspěchu je klíčem! ZDE