Ostravské sportovní hry pokračují i ve 2. pololetí výzvami

Autor: admin 14. února 2022

Ostravské sportovní hry jsou společným projektem statutárního města Ostrava, odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava, konané pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci rozhodla Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), že ve školním roce 2021/22 nebudou pořádat okresní ani krajská kola sportovních soutěží AŠSK.

Pro žáky základních škol byl ve spolupráci s AŠSK připraven 2. ročník Ostravských sportovních her, které probíhaly v 1. pololetí distančně formou čtyř měsíčních výzev, které děti plnily v hodinách tělesné výchovy. Také v 2. pololetí budou hry pokračovat formou dvou měsíčních výzev, tj.:

                                                                  1. stupeň ZŠ                                    2. stupeň ZŠ

                                                               1. – 2. třída     3. – 5. třída             6. –  9. třída 

5. výzva – březen: gymnastika          kotoul vpřed   kotoul vpřed                kotoul vpřed – roznožka 

                                                                                   a kotoul vzad          přes kozu – kotoul vzad

                                                                                                                  nebo přemet stranou  

                                                                                                                 (roznožku přes kozu

                                                                                                                       možno nahradit

                                                                                                                       skrčkou přes bednu

                                                                                                                    nebo přechodem přes

                                                                                                                   kladinu s poskokem,

                                                                                                                   obratem a podřepem)

                                                  1. stupeň ZŠ                                       2. stupeň ZŠ

                                                  1. – 2. třída           3. – 5. třída            6. – 7. třída    8. – 9. třída 

6. výzva – duben-                    splnit 2 disciplíny   získat ze 2               získat ze 2       získat ze 2

květen: atletika                                                        disciplín min.          disciplín min.  disciplín min.

– běh na čas 60m a                                                  200 bodů                 300 bodů         400 bodů

splnění jedné z

disciplín – hod míčkem

nebo skok daleký

Vyhodnocení her proběhne v červnu 2022, oceněno bude 10 nejlepších škol a 15 nejlepších žáků z každé z těchto škol. Každý žák, který se zapojí do Ostravských sportovních her získá drobné ocenění.

Výsledky budu pravidelně za školu zasílány AŠSK. Cílem je, aby co nejvíce žáků školy splnilo určenou disciplínu, a zapojeny jsou děti od 1. až do 9. ročníku. Pořadí škol v jednotlivých měsících bude stanoveno podle procent žáků školy se splněnou výzvou.

Také v 2. pololetí budou natočena dvě instruktážní a motivační videa s ambasadory pro každou výzvu. Ambasador se bude pokoušet absolvovat výzvu (v limitech pro 2. stupeň ZŠ) s coachingem sportovce, který provozuje vrcholově tento sport.

V červnu se 10 nejlepších škol zúčastní Velkého sportovního dne se slavnostním vyhlášením.

Statutární město Ostrava se na realizaci projektu podílí financováním cen a odměn pro školy, propagací, uspořádáním velkého sportovního dne a v případě dobré epidemiologické situace i financování rozhodčích v rámci standartních soutěží.