Modernizace a rozšíření sportovního areálu Hlubina – objekt zázemí FH

Autor: admin 14. května 2021

Cílem projektu je modernizace a rozšíření objektu zázemí, které se nachází ve sportovním areálu na ul. Gajdošova v Ostravě. Původní zázemí bylo vybudováno v roce 1955 a kromě udržovacích prací nebylo do objektu nikterak investováno. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou.

V rámci realizace akce bude nosná konstrukce tvořena kombinací železobetonových konstrukcí a vyzdívek. Konstrukce střechy bude monolitická železobetonová deska. Střecha bude pochozí a bude sloužit jako tribuna pro fotbalové hřiště. Povrch bude tvořen betonovou dlažbou položenou na hydroizolačních a tepelně-izolačních vrstvách střechy. Obvodové stěny budou tvořeny provětrávanou fasádou z obkladových velkoplošných desek a kombinací tahokovu. Část fasád bude tvořena prosklenými stěnami a francouzskými okny. Okna budou chráněna ocelovými konstrukcemi vyplněnými tahokovem. Podél celé střechy bude ocelové zábradlí. Součástí tohoto objektu bude rovněž zastřešení tribuny, navazující na střechu objektu restaurace a správy areálu.

 PŘEDKLADATEL AKCE (žadatel) a další partneři podílející se na projektu

TJ UNIE HLUBINA z.s.

ROZPOČET

celkové náklady: 40 mil. Kč

Podíl na financování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Statutární město Ostrava

další zdroje

STAV PROJEKTU

Projekt v realizaci, předpoklad dokončení projektu 07/2021