INFORMACE PRO ŽADATELE O POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ – ZMÍRNĚNÍ EKONOMICKÝCH DOPADŮ ROSTOUCÍCH CEN ENERGIÍ

Autor: admin 16. listopadu 2022

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0023/ZM2226/2 ze dne 16.11.2022 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023 v rámci Programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy v roce 2023.

Cílem dotačního programu je zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, u kterých v roce 2023 prokazatelně došlo k nárůstu nákladů na úhradu energií oproti předcházejícímu období, kterým je rok 2021 s tím, že meziroční změna hodnoty jednotkové ceny energií činí minimálně 50 %.

Termíny pro podání žádosti:  od 20. 12. 2022 do 20. 01. 2023

Více informací je k dispozici na www.ostrava.cz