INFORMACE PRO ŽADATELE NA POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

Autor: admin 24. března 2022

Odborem školství a sportu byl připraven nový dotační program statuárního města Ostrava – Podpora projektů společenské odpovědnosti v oblasti sportu.

Termín pro podání žádostí je od 02.05.2022 do 18.05.2022

Cílem dotačního programu je podpora společensky odpovědné činnosti sportovních klubů a subjektů zaměřená na děti a mládež, zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné, seniory, žáky a studenty škol působících na území SMO. Jedná se zejména o posilování kladného vztahu ke sportu, aktivaci k pohybu po pandemii Covid19 prostřednictvím příměstských táborů, trenérů ve školách, programů a aktivit na veřejných hřištích, zpřístupnění sportovních areálů široké a jinak neorganizované veřejnosti apod.

Předpokladem je vytvoření projektů typu „trenéři do škol“, který by zajistil účast trenérů sportovních klubů na výuce TV (jak v MŠ, ZŠ, SŠ) s cílem přiblížit jim zábavnou formou sport, prostřednictvím sportovního trenéra konkrétní sportovní disciplíny. Dále představit sport v zábavné a „profesionální“ formě a zatraktivnit tak hodiny TV. Další oblastí je zpřístupnění veřejných hřišť prostřednictvím akcí sportovních klubů – počínaje sportovními aktivitami, konče podpisovými či happeningovými akcemi. Dále pak tvorba a zajištění aktivit vůči dětem ze sociálně slabého prostředí – nap. zpřístupnit sportovní aktivity prostřednictvím infrastruktury využívané sportovními kluby, nad rámec členské základy. Další možností je zajímavým/netradičním způsobem provozovat infastrukturu města a městských organizací, formou zapojení široké veřejnosti do veřejných turnajů, sportovních dnů, táborů. Projekt může být zaměřen také na otevření sportovních areálů široké veřejnosti s ohledem na její požadavky. Předpokládají se rovněž projekty pracující se specifickými cílovými skupinami, v tomto případě je míněno zdravotně postiženými či seniory.

V rámci představení tohoto dotačního programu si Vás dovolujeme pozvat na:

  • Seminář, který se uskuteční dne  07.04.2022 v 15.30 h, zasedací místnost č. 306, budova Nové radnice (jednací sál zastupitelstva města).
  • Workshop, který se uskuteční dne 12.04.2022 v 15.30 h, ve Výstavní síni (4. podlaží).

Program na podporu společensky odpovědných projektů v oblasti sportu vč. dalších podkladů jsou k dispozici na stránkách www.ostrava.cz

Tisková zpráva: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/mesto-podpori-spolecensky-odpovedne-projekty-v-oblasti-sportu