Handy Club Ostrava, z.s.

Autor: admin 24. ledna 2022

Handy Club Ostrava sdružuje převážně osoby s fyzickým postižením, jejich doprovody a další zájemce z řad zdravé populace, kterým je téma života s hendikepem blízké a chtějí se do společné činnosti s hendikepovanými nebo pro hendikepované zapojit.  Svým členům nabízí mimo jiní i různé formy sportování a cvičení. Nyní spolek plánuje blíže prozkoumat hipoterapii.

Přehled aktivit:

 BIATLON

 soutěží se v kategoriích:

  • kvadru (kvadruplegici)
  • para (paraplegici)
  • elektrický vozík
  • choďák (osoba s diagnózou či hendikepem chodící s nebo bez kompenzační pomůcky)
  • mentální a kombinovaný hendikep

Trail-O

Aktivit lze absolvovat při společném zapojení zdravých a hendikepovaných soutěžících. Jedná se o odnož orientačního běhu, kdy hodnocen není nejrychlejší čas a správnost určení kontroly.

Pro pochopení principu závodu dostanou závodníci nejméně den dopředu trailové speciální značky, které využijí v závodě. Na startu obdrží závodníci trailovou kartu a orientační mapu pro vyhledávání stanovišť. Ve vyhrazeném prostoru jsou umístěna čísla od 1 do 10. Jsou to zároveň označení jednotlivých stanovišť. V jejich blízkosti se nacházejí praporky, přičemž jeden z nich skrývá psací potřeby k zapsání do trailové karty. Závodník je povinen zapisovat čísla dle pořadí od 1 do 10. Pokud najde závodník číslo, které není dle pořadí, pokračuje ve vyhledávání čísla nutného do pořadí. Po nálezu všech 10 stanovišť a zapsání dle pořadí, se odebere závodník do cíle. Zde probíhá vyhodnocení trailových karet závodníků, které vychází z prvotního „zadání“ pro všechny. Při těchto závodech se s rozdělením do jednotlivých kategorii nepočítá.

Spirální stabilizace páteře (SM systém)

Jedná se o rehabilitační a posilovací metodu, která pomocí individuálně nastavených cviků kompenzuje svalové přetížení a pomocí pravidelného cvičení posiluje svalový aparát, čím pomáhá od bolesti. Toto cvičení probíhá pod dohledem školeného fyzioterapeuta z RÚ Hrabyně v bezbariérových prostorách na ulici Horní 114, Ostrava – Bělský Les, z nichž jedna místnost je pro tyto účely vybavena jako malá tělocvična.

Z dalších sportovních aktivit se naši členové v minulých letech zúčastnili monoski lyžování v rámci monoski dnů.

Více informací: https://www.handyclub.cz/