Dotační neinvestiční výzva Národní sportovní agentury 21/2022 Můj klub 2023

Autor: admin 17. října 2022

Vážení zástupci sportovních klubů,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášené dotační neinvestiční výzvě Národní sportovní agentury 21/2022 Můj klub 2023.

základní parametry:

 • Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu 21/2022 Můj klub 2023
 • žádosti je možné podávat od 17.10.2022 od 12:00 hodin do 30.11.2022 do 12:00 hodin
 • dotace se vztahuje na období 1.1.2023 – 31.12.2023
 • v bodech 2.2, 2.3 a 2.4 je mj. vymezen sportovec pro účel výzvy – osoba vykonávající sportovní činnosti pro kterou je organizace evidována ve věku 4–19 let
 • elektronický formulář je nutné z JDP (www.rejstriksportu.cz) vygenerovat ve formátu PDF a zaslat, včetně všech příloh, ve stanovené lhůtě datovou zprávou do datové schránky poskytovatele
 • výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let do 19 let, ve dvou kategoriích (2x týdně tréninková jednotka a rozřazení dle absolvování či neabsolvování 6 soutěžních dnů) vizte čl. 12.4
  • výpočet bude realizován dle bodu 12.9. přičemž jsou bonifikovány určité věkové skupiny a také účast v soutěžích (dle bodu 2.9)

za zásadní informaci pro Vás považujeme

 • podporu pouze dětí a mládeže ve věku 4 – 19 let
 • podání výhradně prostřednictvím datové schránky
 • bonifikace dle zapojení do soutěží

odkazy:

VÝZVA 21/2022 MŮJ KLUB 2023 PROGRAMU ROZVOJ A PODPORA SPORTU – https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/10/Vyzva-MK23_FINAL_cistopis_dodatek-c.-1-.pdf

Dodatek č. 1 k Výzvě 21/2022 Můj klub 2023 –

https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/10/Dodatek-c.-1_Vyzva_MK23.pdf

veškeré informace – https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/

Dále bychom rádi doplnili informaci o předpokládaném vyhlášení dalšího dotačního programu NSA, jehož podpora bude zaměřena na děti, které se neúčastní soutěží (SOKOL, OREL, AŠSK atd.). Bližšími informacemi aktuálně bohužel nedisponujeme.

Jako poslední doplňujeme informaci, že lze žádat o finanční prostředky na sportovní akce “Tipsport sportuj s námi 2023” – odkaz http://otu.cusmsk.cz/clanky/projekt-tipsport-sportuj-s-nami-bude-pokracovat-i-v-roce-2023