Investice

Areál střelnic na ulici Plzeňská

Investice, Příprava, 21. března 2022

INFORMACE O PROJEKTU Cílem projektu vybudování areálu střeleckých sportů vč. zázemí, které umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže. Areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace a bude zde umožněno trénování střelby i pro veřejnost. Z akustických a bezpečnostních aspektů je navržena větší část projektu umístěna pod úrovní terénu. V nadzemním […]

Více >>

Sportovní areál u ZŠ Bílovecká

Investice, Příprava, 11. února 2022

INFORMACE O PROJEKTU Sportovní areál v současné době tvoří nové dětské dopravní hřiště, dále travnaté fotbalové hřiště, dva tenisové kurty (antuka), zázemí tenistů ve dvou unimobuňkách, restaurační předzahrádka a nevyužívané travnaté plochy. Mimo dopravní hřiště zde nejsou žádné inženýrské sítě, pouze v blízkosti tenisových kurtů je studna, která slouží k zavlažování fotbalového hřiště a kropení antuky. Zázemí fotbalistů […]

Více >>

Výstavba workoutových hřišť

Investice, Realizuje se, 8. února 2022

Cílem projektu je vybudování osmi workoutových hřišť a rozšířit tak možnosti pro pohybové aktivity občanů. V roce 2020 statutární město Ostrava na základě návrhů městských obvodů a po projednání se zástupci multidisciplinárních týmů vybralo v rámci I. etapy prvních pět lokalit (Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba), ve kterých vzniknou workoutová hřiště […]

Více >>

Workoutové hřiště na ulici Pstruží ve Slezské Ostravě

Investice, Realizované akce, 22. listopadu 2021

Workoutové hřiště se realizuje v blízkosti dětského hřiště na ulici Pstruží. Termín dokončení je 23. listopadu 2021.

Více >>

Workoutové hřiště Radvanice a Bártovice

Workoutové hřiště se nachází v sadu Kpt. Jaroše v blízkosti Základní školy Bártovická 129, Ostrava Radvanice a Bártovice

Více >>

Hasičské cvičiště, jehož součástí je i nové vrhačské centrum již slouží sportovcům

Aktuality, Investice, Zrealizováno, 13. srpna 2021

V červnu 2021 bylo zkolaudováno a předáno k užívání další potřebné sportoviště v městském obvodě Nová Ves. Víceúčelový sportovní areál je zaměřen na disciplíny požárního sportu a vrhačské disciplíny atletiky (kladivo, koule, disk, oštěp). Pro potřeby požárního sportu slouží dráha pro běh v délce 100m s překážkami, dráha na požární útok, dráha na disciplíny CTIF, víceúčelová cvičná věž, lezecká stěna […]

Více >>

Přestavba antukového povrchu na multifunkční hřiště s osvětlením

Investice, Zrealizováno, 27. května 2021

Cílem projektu bylo vybudovat multifunkční hřiště s umělým osvětlením ve sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Ostrava na ulici Varenská 3098/40a. Na hřišti jsou nyní dva kurty na tenis, nohejbal, volejbal, streetball, malou kopanou a házenou. Umělým osvětlením se zvýšila možnost využitelnosti pro delší denní časové období. A také se výrazně zlepšila estetizace venkovního areálu. Nové sportoviště bylo […]

Více >>

Rekonstrukce sportovního areálu Poruba – I. a II. etapa (VOKD Poruba)

Investice, Realizuje se, 25. května 2021

INFORMACE O PROJEKTU Cílem projektu je celková rekonstrukce sportovního areálu Poruba. Zhotovitelem projektové dokumentace je CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Rekonstrukce probíhá ve II. etapách. I. etapa zahrnuje rekonstrukci hřiště na fotbal (62/105m)a americký fotbal (48,7/108m) vč.  osvětlení, rekonstrukci stávající tribuny. Hřiště bude disponovat umělým povrchem III. generace včetně kompletního lajnování pro oba sporty. Doplněno bude o […]

Více >>

Rekonstrukce sportovní haly v Pustkovci

Investice, Příprava, 17. května 2021

Cílem projektu je rekonstrukce sportovní haly v Ostravě Pustkovci, která slouží již 42 let hlavně spolku TJ Sokol Pustkovec z.s. a ZŠ J. Valčíka v dopoledních hodinách na výuku tělesné výchovy. Odpoledne i jiným sportovním oddílům jako FBC Tigers Poruba, SBŠ Ostrava, Basketbal Ostrava a.p. Současný stav je nevyhovující. V rámci realizace akce dojde k výměně kopilitových stěn a […]

Více >>

Rekonstrukce a úprava kolbiště Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Investice, Příprava, 14. května 2021

Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího kolbiště, které má rozměry 120 x 52 m s travnatým povrchem, které bylo vybudováno v roce 1969. Současný technický stav je nevyhovující a velmi náročný na údržbu a provoz. Při špatném počasí je obtížné udržet technické parametry pro vrcholový sport. Pro závlahy je používán pojezdový stroj s hydropohonem, současná drenáž již nestačí odvádět […]

Více >>