Investice

Rekonstrukce sportovní haly v Pustkovci

Investice, Příprava, 14. září 2022

Cílem projektu je rekonstrukce sportovní haly v Ostravě Pustkovci, která slouží již 42 let hlavně spolku TJ Sokol Pustkovec z.s. a ZŠ J. Valčíka v dopoledních hodinách na výuku tělesné výchovy. Odpoledne i jiným sportovním oddílům jako FBC Tigers Poruba, SBŠ Ostrava, Basketbal Ostrava a.p. Současný stav je nevyhovující. V rámci realizace akce dojde k výměně kopilitových stěn a […]

Více >>

Další workoutová hřiště pro Ostravu

Aktuality, Investice, Zrealizováno, 20. června 2022

Ostrava chce rozšířit veřejně dostupnou sportovní infrastrukturu v podobě výstavby workoutových hřišť. Nová hřiště vzniknou letos v Hrabové, Třebovicích a Polance nad Odrou. Město výstavbu podpoří částkou 2,1 milionu korun. „Cvičení na workoutových hřištích se stává stále populárnějším. Zejména v období lockdownů se stal sport na čerstvém vzduchu vyhledávanou alternativou k posilovnám a lidé přišli na to, že jim […]

Více >>

První část modernizace sportovního areálu Poruba je dokončena

Aktuality, Investice, Zrealizováno, 20. června 2022

Sportovní areál Poruba na Skautské ulici se dočkal své modernizace. Její první část byla rozdělena na dvě fáze, v první etapě bylo vybudováno hřiště a v druhé pak rekonstruovány tenisové šatny. Nové hřiště je osazeno umělým trávníkem III. generace, byly provedeny stavební úpravy tribuny, terénní a sadové úpravy, vybudováno bylo nové oplocení i související technická a dopravní […]

Více >>

Areál střelnic na ulici Plzeňská

Investice, Příprava, 21. března 2022

INFORMACE O PROJEKTU Cílem projektu vybudování areálu střeleckých sportů vč. zázemí, které umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže. Areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace a bude zde umožněno trénování střelby i pro veřejnost. Z akustických a bezpečnostních aspektů je navržena větší část projektu umístěna pod úrovní terénu. V nadzemním […]

Více >>

Sportovní areál u ZŠ Bílovecká

Investice, Příprava, 11. února 2022

INFORMACE O PROJEKTU Sportovní areál v současné době tvoří nové dětské dopravní hřiště, dále travnaté fotbalové hřiště, dva tenisové kurty (antuka), zázemí tenistů ve dvou unimobuňkách, restaurační předzahrádka a nevyužívané travnaté plochy. Mimo dopravní hřiště zde nejsou žádné inženýrské sítě, pouze v blízkosti tenisových kurtů je studna, která slouží k zavlažování fotbalového hřiště a kropení antuky. Zázemí fotbalistů […]

Více >>

Výstavba workoutových hřišť

Investice, Realizuje se, 8. února 2022

Cílem projektu je vybudování osmi workoutových hřišť a rozšířit tak možnosti pro pohybové aktivity občanů. V roce 2020 statutární město Ostrava na základě návrhů městských obvodů a po projednání se zástupci multidisciplinárních týmů vybralo v rámci I. etapy prvních pět lokalit (Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba), ve kterých vzniknou workoutová hřiště […]

Více >>

Workoutové hřiště na ulici Pstruží ve Slezské Ostravě

Investice, Realizované akce, 22. listopadu 2021

Workoutové hřiště se realizuje v blízkosti dětského hřiště na ulici Pstruží. Termín dokončení je 23. listopadu 2021.

Více >>

Workoutové hřiště Radvanice a Bartovice

Workoutové hřiště se nachází v sadu Kpt. Jaroše v blízkosti Základní školy Bartovická 129, Ostrava Radvanice a Bartovice

Více >>

Hasičské cvičiště, jehož součástí je i nové vrhačské centrum již slouží sportovcům

Aktuality, Investice, Zrealizováno, 13. srpna 2021

V červnu 2021 bylo zkolaudováno a předáno k užívání další potřebné sportoviště v městském obvodě Nová Ves. Víceúčelový sportovní areál je zaměřen na disciplíny požárního sportu a vrhačské disciplíny atletiky (kladivo, koule, disk, oštěp). Pro potřeby požárního sportu slouží dráha pro běh v délce 100m s překážkami, dráha na požární útok, dráha na disciplíny CTIF, víceúčelová cvičná věž, lezecká stěna […]

Více >>

Přestavba antukového povrchu na multifunkční hřiště s osvětlením

Investice, Zrealizováno, 27. května 2021

Cílem projektu bylo vybudovat multifunkční hřiště s umělým osvětlením ve sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Ostrava na ulici Varenská 3098/40a. Na hřišti jsou nyní dva kurty na tenis, nohejbal, volejbal, streetball, malou kopanou a házenou. Umělým osvětlením se zvýšila možnost využitelnosti pro delší denní časové období. A také se výrazně zlepšila estetizace venkovního areálu. Nové sportoviště bylo […]

Více >>