!!! Web je momentálně ve výstavbě !!!

Aktualizace Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025

Autor: admin 20. září 2021

Vážení zástupci sportovních klubů,

v současné době bude probíhat aktualizace Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025, proto si Vás dovolujeme oslovit s možností se zapojit. V minulosti investiční projekty, které byly zařazeny do Akčního plánu města a sportovní kluby podaly žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu, obdržely body navíc při hodnocení této žádosti. Ve vztahu zejména k investičním dotacím města, je soulad projektu s Akčním plánem také posuzován. Proto doporučujeme věnovat zařazení projektu do Akčního plánu maximální pozornost.

Akční plán reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. Dokument vyčísluje předpokládané finanční náklady na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci stávající sportovní infrastruktury v rámci města Ostravy, přehled obsahuje také významné sportovní akce konané ve městě Ostrava v daném kalendářním roce. Ve zpracovaném akčním plánu jsou tak obsaženy jak investiční, tak neinvestiční projekty. Jednotlivým cílům Strategického plánu jsou přiřazeny konkrétní projekty a jejich nositelé včetně předpokládaného rozpočtu a aktuálního stupně realizační fáze. Akční plán zahrnuje i projekty, které není možné ze strany města zavázat k jejich plnění (např. usnesením ZM), ani toto plnění kontrolovat. Akční plán je pravidelně vyhodnocován z hlediska stavu příprav, postupu realizace, finanční potřebnosti, možnosti uplatnění v rámci dotačních titulů.

V případě Vaše zájmu či dotazů kontaktujte Bc. Denisu Kučerovou, případně vyplňte níže přiložený formulář pro možnost zařazení do nového akčního plánu s novými projekty v oblasti sportovní infrastruktury ve městě Ostrava (např. plánovaná výstavba, rekonstrukce či modernizace sportovišť). Termín pro ukončení  sběru projektových fiší je nejpozději do 20. 10. 2021 a to na e-mail: dkucerova@ostrava.cz

Formulář k vyplnění: https://fajnovysport.cz/wp-content/uploads/2021/09/Projektova-fise-2022-investice.xls

V případě zájmu o další informace Vám zasíláme odkaz na Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025 v aktuálním znění: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/oddeleni-sportu/konkretni-informace-z-oddeleni-skolstvi/aktualizace-akcniho-planu-pro-rok-2021